fbpx ­Frykter for barn og unge Hopp til hovedinnhold

­Frykter for barn og unge

Helsesøster Kristin Sundet ønsker at NSF får en egen person som har ansvaret for å sette barn og unges helse på kartet.
– Glimrende forslag, sier lederen for barnesykepleierne.

Helsesøster i Drammen, Kristin Sundet, har ansvar for over 1800 elever fordelt på to 40 prosentstillinger.

 

– Slik er det før samhandlingsreformen. Hvordan blir det da etterpå, spurte hun retorisk fra talerstolen på landsmøtet.

 

– Jeg frykter at barn og unge kan bli tapere under samhandlingsreformen. I de fleste helsepolitiske planer jeg har sett, nevnes ofte de eldre eller kronikere. Barn og unge får minimal oppmerksomhet, sier hun.

 

Som helsesøster er Sundet alene med ansvaret for 550 ungdomsskoleelever og 1250 elever på videregående skole. Hun har to dager i uka fordelt på hver gruppe. I tillegg har hun ansvaret for 29 elever i mottakklassen på ungdomsskolen. Mottaksklasser er for elever som er nye i landet, slik som asylsøkere, flyktninger eller innvandrere. Noen av dem har store helseutfordringer som tub eller psykiske problemer, ved siden av språklige utfordringer.

- Det er altfor lite tid på så mange elever. Og Drammen kommune kommer faktisk godt ut med antall helsesøsterstillinger fordelt på antall barn og unge sammenlignet med andre kommuner, sier Sundet.

 

NSF skal fremme helse

– Norge mangler over 800 helsesøsterstillinger. Vi får stadig flere oppgaver fra kommunen, slik som hpv-vaksinering, jobbing mot kjønnslemlestelse og måling og veiing både på barneskolen og ungdomsskolen, sier Sundet.

 

Hun har lenge savnet at NSF har oppmerksomhet på forebygging samt barn og unge, og har på tidligere landsmøter vært oppe på talerstolen og etterlyst mer engasjement. Men det er først i år at hun opplever å bli hørt. For første gang i historien har NSF nemlig vedtatt å jobbe mot myndighetene for at forebyggende og helsefremmende arbeid har prioritet gjennom hele livsløpet.

 

– Godt at NSF endelig prioriterer forebyggende helse, kommer på banen og demmer opp for den negative utviklingen som lovverket åpner opp for. Blant annet blir det mulig for legene å ta seg av vaksineringen i profesjonsnøytralitetens navn. Da frykter jeg at kommuner som vil spare penger nedprioriterer helsestasjonene. Heldigvis har vi fått gjennomslag for at skolehelsetjenesten skal benevnes i lovverket.

 

Ansvarsperson for barn og unge   

Kristin Sundet ønsket fra talerstolen på landsmøtet i år at NSF kunne få en egen person i fagavdelingen med ansvar for barn og unge.

 

– Har du fått noe respons på forslaget?

 

– Nei, men jeg vil ta med forslaget til den lokale faggruppa i Buskerud og se hvordan vi videre kan jobbe med det, lover hun.

 

– Det er ikke et godt forslag, det er et GLIMRENDE forslag, jubler leder for barnesykepleierforbundet i NSF, André Grundevik på telefon til Sykepleien.no.

 

– NSF har neglisjert barn og unge i altfor stor grad og gruppen er omtrent ikke nevnt i samhandlingsreformen. En slik person i NSF ville fått nok å henge fingrene i, sier han og eksemplifiserer:

 

 Barn og unge får livsstilssykdommer som for få år siden var forbeholdt voksne. Barnesenteret ved Oslo Universitetssykehus legges ned og vi er tilbake på 70-tallet i organisering.

– Vi er på vei inn i et seleksjonssamfunn, noe som både jordmødre, helsesøstre og barnesykepleiere bør ha en mening om. Og fastlegene som allerede sender så mye inn til spesialistene for second opinion, skal med samhandlingsreformen begynne å behandle alle slags kompliserte og samensatte problemer. Det kommer ikke bare til å dreie seg om å følge opp noen få diabetespasienter.

 

Særlig utvalgte områder

Landsmøtet vedtok at NSF i det forebyggende helsearbeidet spesielt skal rette innsatsen mot:

 

- Utvikling av en helhetlig strategi for folkehelsearbeid, med spesiell vekt på sykepleiekompetanse og forskning, ressurser og bemanning, og rammer for avansert klinisk praksis.

 

- Videre utbygging og styrking av en helhetlig helsestasjons- og skolehelsetjeneste, med vekt på primærforebyggende arbeid, ressurser og kompetanse.

 

- Opprettelse av lavterskeltilbud for voksne.

 

-Styrking av bedriftshelsetjenesten.

 

- Styrking av hjemmesykepleien og oppsøkende tjenester for eldre.

 

-Videre satsing på avansert klinisk sykepleie.

 

- At sykepleierkompetanse skal være en selvfølgelig del av det forebyggende og helsefremmende arbeid overfor rusmiddelavhengige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg frykter at barn og unge kan bli tapere under samhandlings-reformen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse