fbpx Spekter beklager feil lønnsoversikt Hopp til hovedinnhold

Spekter beklager feil lønnsoversikt

- Våre tall er feil, innrømmer Spekter som har utarbeidet statistikken over lønnsveksten i 2010 for personellgruppene i helseforetakene. Lønnsveksten for sykepleierne er høyere enn det som tidligere ble presentert.

- Tallene stemmer ikke, bekrefter sjefsøkonom Stein Gjerding i Spekter. Tallene det er snakk om stod i årsrapporten fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) som ble presentert i forrige måned.

Ifølge tallene fra Spekter, som er gjengitt i årsrapporten og i Sykepleien nr 11-2011, hadde sykepleierne minst vekst i månedslønn av alle personellgruppene ansatt i helseforetakene. Lønnsveksten fra 2009 til 2010 var på kun 2,7 prosent for sykepleierne etter Spekters beregninger. Det riktige er en lønnsvekst på 4,3 prosent.

Heller ikke for spesialsykepleierne stemmer Spekters tall på 3,5 prosent lønnsvekst. For denne personellgruppen var lønnsveksten 4,1 prosent.

- Hva skyldes feilen?

- I forbindelse med overføring av personell fra Oslo Universitetssykehus til Akershus Universitetssykehus i den pågående Hovedstadsprosessen ble antall sykepleiere telt dobbelt. Det samme var ikke tilfellet for den enkelte sykepleiers lønnsutbetaling. Den enkelte sykepleier ble registrert med kun en lønn. Kort sagt ble de samlede lønnsutgifter delt på alt for mange sykepleiere. Resultatet ble for lav gjennomsnittlig lønnsutvikling for denne personellgruppen, beklager Stein Gjerding.

Under årets lønnsforhandlinger var Spekter og Norsk Sykepleierforbund inneforstått med at tallene i årsrapporten ikke stemte. Feilen fikk dermed ingen innflytelse på lønnsforhandlingene, presiserer sjefsøkonomen i Spekter.

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) er et rådgivende utvalg for Helse- og omsorgsdepartementet og skal gjøre vurderinger av utviklingen i aktivitet, ressursbruk og produktivitet i spesialisthelsetjenesten.

Her er den opprinnelige artikkelen: Svak lønnsvekst for sykepleierne

Kort sagt ble de samlede lønnsutgifter delt på alt for mange sykepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse