fbpx Kjemper for etikken Hopp til hovedinnhold

Kjemper for etikken

- Det er krevende at ledelsen i NSF vil kneble Rådet for sykepleieetikk, sier Marie Aakre.

Forbundsstyret i NSF vil endre Rådets saksbehandlingsrutiner. NSFs landsmøtedelegater skal blant annet stemme over følgende forslag:

  • Rådet for sykepleieetikk skal ikke avgi uttalelse i saker som er under behandling av Helsetilsynet eller domstolene inntil endelig vedtak/dom i saken foreligger.
  • Saken skal være så godt opplyst som mulig, og berørte parter skal ha anledning til å uttale seg før vedtak/uttalelse avgis.

- Forbundsstyret vil altså at Rådets stemme skal være taus i alle tilsynssaker, og i tillegg at det skal innføres krav til kontradiksjon i alle saker, sier Marie Aakre.

Dersom delegatene stemmer for forbundstyrets forslag, frykter Marie Aakre at fremtidens etiske råd blir usynliggjorte.

 

Uprofesjonelt

Marie Aakre mener NSF har behandlet saken uprofesjonelt.

- Vi ble ikke bedt om å bidra i saksforberedelsene til forbundsstyresaken. Vi ble heller ikke invitert til styremøte for å orientere. Saken er altfor dårlig begrunnet og ikke konsekvensutredet. Det virker uprofesjonelt, sier hun.

 

Rådets mandat har vært å:
  1. Overvåke og fremme etisk standard i sykepleiepraksis og utdanning
  2. Behandle saker og avgi uttalelser om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet, eller som Rådet selv tar initiativ til
  3. Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF
  4. Fremme etisk refleksjon og diskusjon internt i NSF
  5. Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet
  6. Påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter

Les også: Dressert klageorganBle bråk 


Rådet for sykepleieetikk ble høsten 2010 kontaktet av Benjamins mor om hva som ligger i sykepleieransvaret i denne saken.

- Vi ga henne vår uttalelse cirka et år etter hendelsen. Vår uttalelse satte fokus på at sykepleiens grunnlag var satt på prøve der vi ikke kunne se at respekt for liv og verdighet var ivaretatt, samt at det faglige og etiske ansvaret var på prøve, sier Aakre.

Det er denne uttalelsen som har skapt bråk. Marie Aakre angrer imidlertid ikke. (Les Marie Aakres Dilemma i neste nummer av Sykepleien. Nr.13, 2011.)

 

Bakgrunn:

Benjaminsaken: En gutt ble funnet død i sengen etter en kneoperasjon. Sykepleieren på nattevakt forsto ikke at Benjamin var i livsfare etter han ble gitt 35 mg Ketorax i løpet av ganske få timer for å lindre de sterke postoperative smertene etter kneoperasjonen. Han ble liggende alene i flere timer og funnet død i senga neste morgen.
Det er nå over 2 år siden denne tragiske hendelsen ved Vestre Viken HF, og Helseforetaket har for lengst fått en bot på 5 mill.kr. Rådet for sykepleieetikk fikk saken fra Benjamins mor i 2010. Rådet kom med uttalelse ett år etter.Uheldig

Hun har selv ledet Rådet for sykepleieetikk i sju år. Nå går hun av.

- Hva skjer dersom landsmøtet vedtar forbundsstyrets forslag?

- Slik jeg ser det får det i alle fall to uheldige konsekvenser. Medlemmene kan ikke lengre skrive til rådet i fortrolighet dersom rådet i alle saker skal hente inn kontradiksjon før de uttaler seg. Rådet blir et klageorgan på linje med andre klageorgan og må oppføre seg der etter. Hele mandatet til Rådet må endres. Slik det er i dag skal vi være synlige og gi råd til medlemmer som står i vanskelige situasjoner, sier Aakre.

- Må dere hente inn kontradiksjon i alle saker?

- Ja, slik vi leser det faktiske forslaget som landsmøtet skal ta stilling til, må vi det, sier hun.

Les også: En klok hund


Etikken skal være offensiv

Marie Aakre er en svoren tilhenger av at profesjonsetikken skal flagges høyt.

- Vi skal være offensive og løfte etikkdiskusjonen høyt i saker som er vanskelige. Etiske dilemma er en naturlig del av profesjonell praksis. Mennesker som arbeider med mennesker trenger kompetanse til å møte store og små dilemma, identifisere dem, gjøre dem synlig, gjennomreflektere dem åpent, og lære av dem. Vi får ikke færre etiske dilemma i fremtiden, men flere, og de blir ikke enklere men mer komplekse. Oppdraget om å utvikle dømmekraft i sykepleiepraksis er krevende, sier hun.


Vanskelig sak

I de årene Marie Aakre har ledet rådet, han hun fått flere hundre saker på bordet. Noen er vanskeligere enn andre. Det betyr også at noen av uttalelsene som rådet har gitt, ikke har falt i like god jord. Benjaminsaken (les bakgrunn) er en slik sak.

Helsetilsynet valgte å ikke gi sykepleieren advarsel. Begrunnelse de gir er følgende:

”Din håndtering av pasienten kan etter vår vurdering gjenspeile avdelingens gjeldende praksis”.

Marie Aakre lurer på om Helsetilsynet med det sier at det som skjedde rundt Benjamins død gjenspeiler gjeldende praksis i avdelingen?

- I så fall må det vel være livsfarlig å være pasient her? Ansvaret for det som skjedde plasseres kun på systemnivå, og sykehusets generelle systemsvikt kommer sykepleieren til gode, sier hun og referer til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere.

Der heter det om sykepleieren og profesjonen (2) :

Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten

Marie Aakre mener at Helsetilsynet i denne saken, og andre saker, ikke er flinke nok til å legge profesjonsetikken til grunn når de skal vurdere reaksjoner mot helsepersonell.


Vil ikke kneble

- Ønsker NSF å kneble Rådet for sykepleieetikk?

- Nei. Det ønsker ikke NSFs forbundsstyre å gjøre, sier Lisbeth Normann.

- Det som er viktig for styret, og som er grunnlag for vedtaket, er at i en stadig mer utfordrende helsetjeneste med komplekse krav til faglig samhandling og kvalitet er det viktig at saker er så komplett og fullstendig belyst som mulig , og at den som blir ”anklaget” har hatt mulighet for å uttale seg før rådet konkluderer med uttalelser eller vedtak, sier Normann.

 

 

 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.