fbpx Reiser ut for å lære Hopp til hovedinnhold

Reiser ut for å lære

Å sende sykepleiere til Afrika bygger kompetanse i Helse Bergen. Derfor tredobles bevilgningene til internasjonal avdeling.

Helse Bergen har en egen avdeling for internasjonalt samarbeid, og har partnerskap med sju sykehus i Afrika og Asia, blant annet i Etiopia, Sør-Sudan og India. Til nå har avdelingen vært selvfinansiert.

– Men vi ser at våre ansatte lærer så mye ute, at Helse Bergen i år har bevilget oss 3,5 millioner kroner, sier avdelingsleder Jon Wigum Dahl.

Etter planen vil bevilgningen øke til 7 millioner i 2012 og 10 millioner årlig fra og med 2013.

– Pengene skal først og fremst brukes til kompetansebygging internt.

 

God trening

– Det har bredt seg en forståelse i organisasjonen om at samarbeid med afrikanske sykehus ikke bare handler om å hjelpe noen det er synd på, men at vi har mye å lære selv også, påpeker Dahl.

– Det gjør også noe med verdigheten til dem vi samarbeider med. Flere hundre ansatte har deltatt i ulike programmer siden avdelingen ble opprettet i 2003. Akkurat nå er sju sykepleiere enten reist ut eller er på vei.

Dahl viser til at land i for Afrika og Asia har et helt annet sykdomsbilde enn Norge.

– Det gir kunnskap og også mulighet for mengdetrening. For eksempel har vi en hjertelege som snart skal til India. Mens vi her i Bergen har femseks pasienter med mitralstenose i året, har de der fem-seks slike pasienter i uken. Ved å sende en lege dit, bidrar vi med kompetanse. Men vi får også bedre kompetanse tilbake, sier han.

 

Beholder grunnlønnen

Midlene fra Helse Bergen gjør også at de som reiser ut, får beholde grunnlønnen sin.

– Alle avtaler gjelder og de beholder ansettelsesforholdet sitt her, sier Dahl.

– Dette er et viktig prinsipp både for ledelsen og fagforbundene.

Han ser bare positive ringvirkninger av det internasjonale engasjementet.

– Dette skaper entusiasme, både blant medarbeidere og i lokalsamfunnet. Det fremmer samarbeid på tvers av faggrupper og gir sykehuset positiv oppmerksomhet, sier han.

Ellen Tolo er en av flere sykepleiere i Helse Bergen som har vært i Afrika. I siste Sykepleien har hun skrevet fagartikkelen om kreft i Tanzania.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse