fbpx Kan mangle 25 000 i 2030 Hopp til hovedinnhold

Kan mangle 25 000 i 2030

Det vil bli sykepleiermangel i 2030, men det vil mangle enda flere helsefagarbeidere og aktivitører, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det blir flere eldre, men blir det nok helsepersonell? Hvis dagens studenttall videreføres, vil antakelig eldrebølgen gi noe sykepleiermangel, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) beregninger. I beste fall vil det være noenlunde full dekning i 2030, i verste fall vil det mangle 25 000 årsverk. Men det vil stå enda verre til for helsefagarbeiderne: I beste fall vil det mangle 15 000, i verste fall 55 000.

 

Avhengig av politikk

Kriteriene som skal si noe om behovet for helsepersonell frem mot 2030, er knyttet opp mot ulike forutsetninger om politiske prioriteringer og utvikling i helse. I tillegg har blant annet politiske faktorer, som lønn og arbeidsforhold, betydning for rekrutteringen. Men dette har ikke SSB lagt inn i sine prognoser, forteller forskningssjef ved SSB, Nils Martin Stølen. 

– Veksten i behovene er avhengig av mange forhold som det er vanskelig å ha noen sikker formening om. Det er rimelig å legge til grunn at politikerne ønsker noe standardheving i helse- og omsorg innenfor det som de offentlige finansene tillater.

Det vil si at det vil bli en økning i den samlede bemanningen på nærmere 50 prosent innen pleie- og omsorgstjenestene og nærmere 40 prosent i behovet for spesialisttjenester fram til 2030.

– For å møte de økte behovene må andelen unge som tar helse og sosialfagsutdanning økes fra dagens 27 prosent av et årskull til nærmere 1/3 i 2030. Det er tross alt ikke en formidabel økning, sier Stølen.

 

Må øke litt

– Og hvor stor andel bør velge sykepleieryrket i forhold til i dag?

– Et inntak på i overkant av 4 000 til sykepleierutdanningen hvert år, tilsvarer 7 prosent av et ungdomskull. Det må øke noe avhengig av hvordan myndighetene velger å møte den forventede mangelen på helsefagarbeidere, sier forskningssjefen.

Hovedresultatene fra SSBs tall viser at det vil bli en klar mangel på helsefagarbeidere og aktivitører, noe mangel på sykepleiere, helsesøstre, jordmødre, bioingeniører, fysioterapeuter og tannleger.

Legedekningen vil være i balanse, mens det vil være overskudd på barnevernspedagoger, sosionomer og radiografer