fbpx Halv milliard i erstatning Hopp til hovedinnhold

Halv milliard i erstatning

De seks første månedene i år betalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ut 480 millioner kroner til pasienter som har blitt feilbehandlet i helsetjenesten.

 - Erstatningsutbetalingene viser at vi har en god ordning i Norge, som gjør at mange pasienter får erstatning etter behandlingsskader som burde vært unngått. Erstatningene dekker økonomisk tap og i mange tilfeller også nedsatt livskvalitet, og vi vet at disse utbetalingene kommer til nytte for pasientene og for pårørende, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

De tre medisinske områdene ortopedisk kirurgi, svulster og kreftsykdommer og føde-skade på barn sto for over 270 millioner kroner i utbetaling første halvår i 2011.

 

Ingen overraskelse
Første halvår i fjor ble det utbetalt om lag 440 millioner kroner i erstatning.

- Økningen i utbetalinger er forventet, siden vi har satset mye på å effektivisere saksbehandlingen og behandle flere saker, sier Jørstad. Noe av økningen (8,5 millioner) skyldes utbetalinger i saker fra den private helsetjenesten. Dette er også en forventet utvikling for NPE, etter at private helsetjenester ble inkludert i ordningen først fra januar 2009.

- Betyr økte utbetalinger at kvaliteten på helsetjenestene er blitt dårligere?

- Våre tall gir ikke grunnlag for å si det. Men det er samtidig grunn til å tro at det er mørketall når det gjelder pasientskader, sier Jørstad.

Han sier det er positivt at pasienter som mener seg påført skade melder saker til NPE slik at de får utredet om de har krav på erstatning eller ikke.

- Alle som mener at de er fått påført en skade som kan skyldes svikt i helsetjenesten, bør melde sitt krav til oss, sier Jørstad.

 

Mottatte saker
I første halvår mottok NPE 2 170 saker fra pasienter som mener de har fått feilbehandling i offentlig og privat helsetjeneste.

- Dersom andre halvår følger første halvårs utvikling, ligger vi an til å få inn omtrent like mange saker i 2011 som vi fikk i 2010, sier Jørstad.

I 2010 fikk 1 311 av totalt 4 036 klager på pasientbehandling medhold.

 

Hvordan søke om erstatning?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse