fbpx Vil ikke ha flere helsenomader Hopp til hovedinnhold

Vil ikke ha flere helsenomader

EUs helsekommisær ønsker ikke en strøm av pasienter som shopper helsetjenester i  utlandet.

EUs nye pasientrettighetsdirektiv åpner for at pasienter i Europa lettere kan søke helsehjelp på tvers av landegrensene og få refusert utgiftene av sitt eget hjemland i ettertid.

Inntil nå har det vært svært få, rundt en prosent av pasientene, som har fått behandling i andre land, men enkelte har spådd at antallet vil gå opp og at det vil bli mer og mer vanlig å shoppe helsetjenester i andre land.

EUs helsekommisær John Dalli, som fredag og lørdag var på Norgesbesøk, avviser at dette har vært intensjonen med direktivet.

– Vi ønsker ikke å skape flere helsenomader, men å hjelpe dem som ikke får den best mulige behandlingen i sitt hjemland. Det kan handle om uforsvarlig lang ventetid på en behandling, eller behandling for spesielt sjeldne lidelser. En av våre intensjoner er også å legge press på helsevesenet i de forskjellige landene for å tilby best mulig helsehjelp til sin befolkning, sa Dalli til Sykepleien.

Les også: Vedtok rett til utenlandsk helsehjelp

 

Samtaler med Strøm-Erichsen

John Dalli, som altså er helsesjefen i EU, hadde fredag samtaler med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om e-helse, telemedisin og e-colisaken.  Han møtte pressen sammen med helseministeren.

Pasientrettighetsdirektivet gjelder planlagt behandling i sykehus eller poliklinikk. Det ble vedtatt i januar og skal settes ut i livet i 2013, også i Norge.  I mellomtiden skal landene blant annet opprette informasjonstjenester om hvordan man benytter seg av retten til behandlig i utlandet. Helseminister Anne-Grete Støm-Erichsen kunne ikke svare konkret på hvordan dette skal utformes i Norge, men antydet at den nye helseportalen departementet lanserte i forrige uke vil være et naturlig sted.

 

Alvorlig personellmangel

Dalli er svært opptratt av hvordan behovet for helsepersonell i fremtiden skal møtes.

- De neste 10 årene vil det være behov for 1 million helsearbeidere. Vi må gå inn i utdanningene og se hvordan gjøre de best mulig rustet for fremtiden, og også hvordan lokke ungdom til å bli helsearbeidere, sa Dalli.

Spørsmål om EUs holdning til minstelønn for helsearbeidere, og synet på ILO-konvensjonen sett i lys av rekrutteringsspørsmålet, ønsket ikke helsekommisæren å svare på. 

- Dette er ikke mitt området, men disse spørsmålene handler ikke bare om lønn, fastslo kommisæren.

I 2008 kom det en såkalt grønnbok om behovet for helsepersonell i Europa, og høringssvarene kom inn i 2009. Les mer her

0 Kommentarer

Annonse
Annonse