fbpx Legers arbeidstid skal granskes Hopp til hovedinnhold

Legers arbeidstid skal granskes

Arbeidstilsynet skal gjennom stikkprøver og tilsyn avdekke om legers arbeidstid er forsvarlig.

Arbeidstilsynet sier at de tidligere aldri har sett spesifikt på legenes arbeidstid.

- Det har vært tradisjon for å respektere gyldige avtaler mellom jevnbyrdige parter. Vi har forutsatt at de har ivaretatt vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier Arbeidstilsynet i sin begrunnelse.


1000 brudd per måned

I går kom det frem at ansatte ved Sykehuset Innlandet bryter arbeidstidsbestemmelsene om lag 1000 ganger i måneden. Ledelsen innrømmer at det kan gå ut over pasientene.

Selv om både leger og sykepleiere har utvidet arbeidstidsbestemmelser: Sykepleiere kan arbeide 13 timer i døgnet, legene i opptil 19 timer, brytes reglene daglig.

I løpet av åtte måneder i fjor registrerte Sykehuset Innlandet 7000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene – Da var ikke legene regnet med, melder NRK.


Spesielle avtaler

Det er slike eksempler som gjør at Arbeidstilsynet vil se nærmere på legenes arbeidstid.

- Selv om legene har spesielle avtaler som unntar dem fra deler av arbeidstidsbestemmelsene, gjelder likevel kravet om at arbeidstiden skal være forsvarlig, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

- Hvorfor er det bare legenes arbeidstid dere ser på?

- Sykepleiernes arbeidstid er vi allerede i gang med å se på. Det er imidlertid for tidlig å si noe om hvordan det totalt ser ut, sier Finboe Svendsen til Sykepleien.

Hun understreker at det er arbeidsgiver som har ansvar for å sørge for at arbeidstidsordningene og overtidsbruken er lovlig og forsvarlig, også for legene.


Økt grunnbemanning?

Arbeidstilsynet sier de har forståelse for at leger på vakt må drive livreddende arbeid, selv om det er på overtid.

- Alle vet at uforutsette og akutte hendelser skjer i helsevesenet. Det må ledelsen ta høyde for når de organiserer arbeidstiden. De må være bemannet slik at de kan håndtere akutte tilfeller, sier Finboe Svendsen.


Følger opp

Arbeidstilsynet gav helseforetakene frist til 1. juni om å redgjøre for overtidsbruk.

- Utfordringer og grad av forsvarlighet når det gjelder legers arbeidstid kommer ikke tydelig nok fram i svarene fra helseforetakene, og vi vil derfor be om mer informasjon, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Kilder: NRK og Arbeidstilsynet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse