fbpx – Politikere fortjener også ros Hopp til hovedinnhold

– Politikere fortjener også ros

Når tillitsvalgte entrer banen, ligger det konflikt i lufta. Men ikke i Bø i Telemark. Denne gangen.

De har en gladmelding å komme med, de fire tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Bø i Telemark.

– Når politikerne gjør vedtak som gagner brukerne, den enkelte sykepleier og andre ansatte, så skal de også ha tilbakemelding om det, sier Frøydis Haukeland, på vegne av de fire tillitsvalgte.

Selv er hun tillitsvalgt i hjemmesykepleien og korttidsavdelingen på Bø sjukeheim. I dag tilbyr Bø kommune de beste lønnsvilkårene for sykepleiere i Telemark.

 

Høyere lønn virker

Bø kommune slet lenge med å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger. Det til stor frustrasjon for både politikere, administrasjonen og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste. I et forsøk på å bedre situasjonen vedtok kommunestyret i 2008 en ny og bedre lønnsstige for sykepleierne. Alle sykepleiere skulle få et lønnsnivå tilsvarende full ansiennitet. Det innebar fra 50 000 til 70 000 kroner mer i lønningsposten, avhengig av ansiennitet. Og tiltaket har virket.

– Vi får i dag mange gode søkere på sykepleierstillinger som blir lyst ut, sier Frøydis Haukeland. Hun kan vise til åtte til ti søkere på hver ledig stilling. Og blant søkerne finner man stadig flere fra spesialisthelsetjenesten. Det skjedde sjelden tidligere.

Sykepleiere har tradisjonelt ønsket seg til sykehusene, der det er store fagmiljøer, mer fokus på fagutvikling og bedre lagt til rette for å bruke sykepleierkompetansen.

– Det er interessant at det er flere søkere som ønsker seg fra sykehusene til kommunen. Vi må imidlertid presisere at det er stillinger som lyses ut som faste og hele stillinger som får flest søkere. I vikariat og deltidsstillinger kan det fortsatt være vanskelig å få ansatt kvalifisert personell, ifølge de tillitsvalgte.

 

Tjener på det

De tillitsvalgte er ikke i tvil om at rekrutteringstiltaket i Bø er et lønnsomt vedtak på sikt. Alternativet er økt bruk av overtid og et fordyrende vikarsystem.

– Det er veldig viktig for en kommune som Bø med vel 5 500 innbyggere å få bemannet ledige stillinger med godt kvalifiserte og stabile sykepleiere, understreker de tillitsvalgte, og legger til at kommunene i åra framover vil få et økt ansvar for helsetjenestene til innbyggerne som resultat av samhandlingsreformen som skal fases inn fra 2012.

– Det betyr økt behov for flere sykepleiere og mer kompetanse. At kommunen kan tilby sykepleiere høyere lønn, anser vi som svært sentralt i denne prosessen, sier Haukeland. Hun tror også det vil gjøre at ansatte sykepleiere tenker seg om en og to ganger før de velger å søke jobb et annet sted.

– Er de andre ansatte i kommunen misunnelige?

– Nei, vi opplever ikke det, sier Haukeland.

 

Ikke bare lønn

Høyre lønn har gitt flere sykepleiere, bedre kvalitet på tjenestene og brukerne rundt om i hjemmene opplever at de får mer kvalifiserte svar når de spør. Dette gjør det lettere å bli boende i eget hjem.

De tillitsvalgte peker imidlertid på at det ikke bare er lønnsvilkårene som er viktige når man snakker om å sikre kvalifiserte og stabile ansatte.

– Vi må også se på turnusordningene, deltidsstillingene, arbeidsmiljøet og mulighetene til faglig utvikling.

 

Ønsker å utvide ordningen

For en måned siden fikk vernepleiere den samme ordningen. Flott, mener de tillitsvalgte. Men det bør ikke stoppe med dette.

– I framtida vil det være økt behov for flere stillinger for spesialsykepleiere. I dag ligger disse etter i det kommunale lønnssystemet, sier Frøydis Haukeland, som håper lønnsordningen også kan utvides til å gjelde spesialsykepleiere.

Det må lønne seg å ta videreutdanning, mener de tillitsvalgte. Selv om de NSF tillitsvalgte ikke har fått gehør hos politikere og administrasjon om en egen lønnsstige for spesialsykepleiere, registrerer de at tillegg er blitt gitt i de lokale lønnsforhandlingene.

Alle sykepleierne i Bø i Telemark begynner på lønnsnivå tilsvarende full ansiennitet.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse