fbpx Vil ikke velge mellom lokalsykehus Hopp til hovedinnhold

Vil ikke velge mellom lokalsykehus

Guri Måseide (Møre og Romsdal) og andre fylkesledere vergrer seg for å ta stilling i de lokale kampene.

I Molde skulle det bli nytt lokalsykehus, mens kristiansunderne sto i fare for å miste føde- og akuttilbud.

Medlem sto mot medlem i Nordmøre og Romsdal helseforetak.

I Sykepleien 14/2010 etterlyste tillitsvalgt Trine B. Sevaldsen i Kristiansund et tydelig standpunkt om lokalsykehus fra Norsk Sykepleierforbund (NSF). Hun følte fylkesledelsen støttet Molde.

– Jeg vil være nøytral om lokalsykehus. Lokale tillitsvalgte kjenner de lokale forholdene best, sa NSF-leder Lisbeth Normann i Sykepleien 15/2010.

Her er det strid

 

Vanskelig balanse
Tidenes løftebrudd ! sa hovedtillitsvalgt Tor Rune Aarø i Molde da det i løpet av striden ble kjent at byggestart på det nye sykehuset ble utsatt til 2018.

– Det har vært heftige reaksjoner, ja, sier Guri Måseide, fylkesleder i Møre og Romsdal.

– Var vedtaket om Molde-sykehuset et løftebrudd?

– Sykehuset er nedslitt. De fleste har oppfattet og forholdt seg til at byggestart på nytt sykehus skulle være i 2012, og det har også jeg.

Fylkeslederen synes det kan være vanskelig å uttale seg og samtidig ivareta alle medlemmene.

– Hvis jeg sier ja, oppfatter de i Kristiansund at jeg støtter de i Molde, og omvendt. Det er ikke min mening.

Fylkesstyret så tidlig at funksjonsdelingen i helseforetaket ville skape store motsetninger innad i NSF.

– Etter dialogmøter konkluderte fylkesstyret med at vår oppgave er å ivareta alle medlemmene i fylket. Det ble ikke fattet vedtak for det ene eller andre.

Det har Måseide prøvd å forholde seg til.

– Jeg har ikke uttalt meg til fordel for det ene eller det andre sykehuset.

Men jeg har oppfordret til at alle skal få sitt syn fram i NSFs kanaler. Vi skal ha stor takhøyde for ulike synspunkt.

 

Konkluderer ulikt
Måseide synes det er trist at så mye uenighet og aggresjon blir rettet innad mot NSF.

– Det er jo verken NSF eller tillitsvalgte som har villet legge ned tilbud. De som sitter i styrene er tvunget til å ta stilling. Jeg har tillittil at de setter seg inn i sakene og vurderer alle sider. De stemmer ut fra det de mener er best for sykepleierne og pasientene. Det kan føre til at tillitsvalgte på de forskjellige stedene kommer til ulike konklusjoner.

– Men du mener ingenting?

– Sånn må det bli når fylkesstyret har vedtatt ikke å ta stilling.

– Ville det vært bedre å ha hatt et vedtak?

– Vanskelig å si. I høringsrunden vurderte vi om vi skulle stå for ett syn. Men vi fant ut at det ville ført til større misnøye.

Ordføreren i Kristiansund erklærte krig mot Molde etter styrevedtaket om å legge ned føde- og akuttilbudet.

– Aksjonsformen har vært konfronterende.

Men det er ikke nødvendigvis sykepleierne som har stått i spissen for den. Men våre tillitsvalgte deltar også, og da mener jeg NSFs spilleregler må følges, sier Måseide, som er fra Sunnmøre og har erfaring fra kommunehelsetjenesten.

 

Drapstrussel
– Sykepleiere i Kristiansund har opplevd at de ikke får støtte?

– Jeg og fylkesstyret har ikke den opplevelsen. Vi ønsker å ivareta alle medlemmer.

Hun føyer til at sterke følelser og sterke ord er brukt i begge leire.

– Det kan jo være krevende.

– Har du mistet nattesøvnen?

– Ja, men ikke i stor grad. Men da foretakstillitsvalgt i Molde sa han hadde mottatt drapstrussel – da gikk det ut over nattesøvnen. Jeg har ingen grunn til tro at det var et medlem som truet.

Hun merker at usikkerheten om lokalsykehusene også har flyttet seg til Sunnmøre.

– Men uroen i Ålesund og Volda har ikke samme dimensjoner som den nord i fylket og innebærer ikke splitting innad i NSF. Ikke så langt i hvert fall.

Volda konkurrerer for øvrig med Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Begge vil beholde sine lokale tilbud.

– Ingenting er besluttet. Den enes død kan bli den andres brød. Det gjør det veldig vanskelig, sier Måseide.

Hva gjør dere? Venter?

– Vi trenger en tydelig politisk avklaring om sykehusstrukturen i landet. Hvis samhandlingsreformen fører til at man legger ned sykehustilbud, burde kommunene først rustes opp med tilbud som bygger opp tryggheten folk opplever de mister med endringene i lokalsykehusene. Befolkningen føler tryggheten truet. Om de har reell grunn til det kan sikkert diskuteres, men det er i hvert fall slik det oppleves.

Måseide tenker at hennes rolle er å være diskusjonspartner for sykepleierne.

– Vi kan bruke våre formelle fora for å komme videre. Det er viktig å ta diskusjonen i fellesskap og ikke på hver sin plass.

 

– Vil reise mer
I fylket lenger sør har også fylkesleder Oddgeir Lunde kampglade medlemmer.

Det ulmer i Sogn og Fjordane.

– Det er myndighetene som må avgjøre hvor akutt- og fødetilbudene skal være. Vi som tillitsvalgte har ikke detaljkunnskap. Omlegging må ses i sammenheng med samhandlingsreformen.

Klarer vi å få mer spesialiserte tilbud nær pasienten, så er jo det bra.

– Hva med nære fødetilbud?

– Er fødestue godt nok? Hvis ingen vil ha det, må det fødetilbudet bort. Jeg mener jordmødre godt kan påta seg ansvar for normale fødsler. Fødsel er ingen sykdom.

Lunde mener man kan legge ned noe for å få mer ut av ressursene.

– Vi har ikke bruk for alt som kalles akutt. Når pasientene kan velge, kjører de da forbi lokalsykehusene?

Folk velger tilbud der de tror de får best hjelp. Folk er mer vant til å reise.

Norge er ikke en øde øy, men en del av Europa. Vi vil se mer fri flyt av helsetjenester.

Støtter du den lokale kampen i Lærdal og Nordfjordeid?

– Jeg støtter at alle må få kjempe for sitt syn, men er ikke nødvendigvis enige med alle på den enkelte arbeidsplassen. Vi på fylkesnivå må ha et overordnet blikk på den totale helsetjenesten. Samhandling er selve kjernen, sier Lunde, som tror kommunikasjonen i fylket vil bedre seg etter hvert.

 

Fakkeltogene på Rjukan
I Telemark spør foretakstillitsvalgt Ann Iserid Vik-Johansen seg: Hva er et lokalsykehus?

– Det eneste vi vet er at det er et sykehus som ligger lokalt. Det fins ingen offisiell definisjon.

Vik-Johansen støtter ikke alle lokale tilbud for enhver pris.

– Folk har gått i fakkeltog på fakkeltog på fakkeltog. De er utrolig skeptisk til forandringer. Jeg ser mye redsel. Det er synd. Jeg kunne ønske de heller hadde kommet med forslag om noe nytt og bærekraftig.

Rjukan er kjent for sin kamp for å beholde fødetilbudet. Men det ble lagt ned i 2009. Da var hun selv høygravid.

– Jeg ville vært skeptisk til å føde på Rjukan. Alle fagfolk sier at det ikke er forsvarlig med tilbud hvis man ikke får mengdetrening. Men det kapitlet er over.

Hun har et annet eksempel:

– En dame skadet seg i skibakken på Rauland. På sykehuset får hun høre: «Du er heldig for i dag er det en dyktig ortoped her.» Det skal jo ikke være sånn. Ikke alle kan gjøre alt. Det gjelder å skape noe man kan leve med videre. Dette er for personavhengig.

Et ortopedisk sykehus ville vært genialt, for eksempel på Rjukan, mener hun.

– Mange lokale sykehus er pressa til rare og dyre avtaler om leie av helsepersonell. Også pasienter blir hentet fra andre fylker. Jeg reagerer på etikken i det. Et lokalsykehus kan ikke leve av å importere både leger og pasienter. Vi vil ha gode tilbud og klare oss selv. Tilbudene på lokalsykehuset må gjenspeile befolkningens behov.

 

Må trå forsiktig
Sykehuset Telemark befinner seg både i Skien, Porsgrunn, Notodden, Rjukan og Kragerø og Seljord.

– Vi er et av de få foretakene som går i balanse i Helse Sør-Øst. Men underskudd på Notodden og Rjukan må dekkes inn i sykehuset for øvrig.

Dette betyr uforsvarlig nedbemanning på sengepostene. Som tillitsvalgt er ikke dette bare bare å være med på.

– Hvordan er det for deg å ivareta alle medlemmene?

– Vanskelig. Det er mange nyanser. Jeg må trø forsiktig. Jeg ønsker ikke å legge ned tilbudet på Rjukan, men å bygge opp noe som er levedyktig. Å drive brannslokking med en lege her og en lege der holder ikke i lengden, sier Vik-Johansen.

 

Verken ja eller nei til Aker
I Oslo har fylkesleder Eli Gunhild By erfart store omstillinger. Kampen mot nedleggelse av Aker sykehus har vært synlig og tydelig, også blant sykepleiere.

– Jeg har ikke kunnet si om Aker skulle leve eller ikke. Det handler om at pasientene skal få best mulig tilbud. For å ivareta alle medlemmene i NSF, kan man ikke ta standpunkt til hvor avdelinger og poster skal ligge. Vi må prøve å ha et overordnet blikk på tilbudet til pasientene i Oslo.

Som kunne vært å ha beholdt Aker?

– Det går ikke å diskutere Aker som et enkeltsykehus: Vi må evne å se helheten. Men våre medlemmer er fri til å mene det de vil, sier By.

– Det er ikke alltid så lett for medlemmene å forstå rollen vår som fagforening i de store omstillingsprosesser.

NSFs viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes rettigheter.

 

Fredelig i Buskerud
Buskeruds fylkesleder Einar Vik Andersen skjønner det er vanskelig å mene noe om lokalsykehusene siden fylkene har så forskjellig struktur og geografi

– Det som gjelder et sted gjelder ikke et annet.

– Hvordan er det i Buskerud?

– Foreløpig fredelig, men en del er urolige for hva som vil skje. Det kan komme om et år eller så.

Er medlem mot medlem?

– Vi har valgt myk overgang for sykepleiere som kommer fra Asker og Bærum til oss i Vestre Viken. Det har vært en stille og fredelig prosess.

Andersen er fornøyd med at NSF sentralt ikke er så tydelig om lokalsykehus.

– Det er greit for oss at vi ikke er bundet opp i noe, mener han.

 

Aksjonsformen har vært konfronterende.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse