fbpx Vedtok rett til utenlandsk helsehjelp Hopp til hovedinnhold

Vedtok rett til utenlandsk helsehjelp

EU-parlamentet vedtok i ettermiddag, med klart flertall, det såkalte pasientrettighetsdirektivet.

Retten til å søke helsehjelp i andre land er nå så godt som vedtatt i form av et nytt direktiv som ble vedtatt i dag. Direktivet gjelder EU-borgere, men er også ment for EØS-området. Direktivet blir satt ut i livet i 2013. Medlemslandene har nå 30 måneder på seg til å tilpasse sitt eget lovverk til direktivet.

Europeiske pasienter kan dermed søke helsehjelp utenlands og få refusert utgiftene av sitt eget hjemland i ettertid. Betingelsen er at man har rett til behandlingen i eget land. Man får dekket opptil det behandlingen ville kostet i hjemlandet.

Når det gjelder sykehusbehandling, må pasienten ha en forhåndsgodkjenning. Hjemlandet kan avslå hvis ventetiden på behandlingen er kort i hjemlandet. Disse restriksjonene har kommet inn i direktivet i løpet av forhandlingene fordi de enkelte lands helsevesen har behov for å kunne planlegge pasienttilstrømningen.

Les mer om pasientrettighetsdirektivet her

Hvert land pålegges nå å opprette en informasjonstjeneste for pasienter som ønsker å søke helsehjelp i utlandet, melder EU-kommisjonen i en pressemelding.

EU-kommisjonen la frem forslaget til det såkalte pasientrettighetsdirektivet i 2008. Ønsket var at også helsetjenester skal omfattes av ideen om fri flyt av varer og tjenester. Etter dette har direktivforslaget gått sin gang gjennom EU-systemet. Mange spørsmål har blitt stilt underveis: Hva med pasientrettighetene når noe går galt? Hvor skal pasienten få eventuell etterbehandling? Kommer pasienter fra andre land til å renne inn?

Både Rådet og EU-parlamentet må godkjenne et nytt direktiv. Siden de to instansene tidligere i prosessen har vært uenige om hvordan reglene for grensekryssende helsetjenester skal være, må direktivforslaget nå tilbake til Rådet til godkjenning.

Flere land er fremdeles skeptiske til direktivet, men det regnes nå som sikkert at direktivet blir satt ut i livet fra 2013.

Les også Sykepleiens temasider om EU fra desember 2010

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse