fbpx Sykehjem tuller med medisinene Hopp til hovedinnhold

Sykehjem tuller med medisinene

For mange ufaglærte på sykehjem er ett av problemene, mener sykepleierne.

51 av 67 sykehjem bryter loven når de gir medisiner. – Altfor dårlig, sier Kathy Mølstad i NSFs fagavdeling.

– Grunn til uro, melder Helsetilsynet, som konkluderer med at pasientenes trygghet er truet fordi legemiddelbehandlingen er for dårlig.

For lite tid og kompetanse hos pleiepersonellet er én av årsakene som skaper uro hos helsemyndighetene.

Helsetilsynet viser til mangelfull styring ved sykehjemmene. Ved mange sykehjem hadde ikke ledelsen oversikt over aktuelle risikofarer knyttet til legemiddelbehandlingen.

Det er Helsetilsynet i fylkene som har gjennomført tilsyn i 67 sykehjem i perioden 2008 til 2010.

 

–  Må observere bivirkninger
– Vi har visst om dette siden rapportene begynte å komme i 2008. Vi har brukt det i ulike brev og høringssvar, sier Kathy Mølstad, seniorrådgiver i Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fagpolitiske avdeling.

Manglene ved sykehjemmene gjør at sykepleierne ikke kan drive forsvarlig sykepleie, mener hun.

– Ett problem er de mange ufaglærte. Et annet er at forskriften for legemiddelhåndtering ikke er klar nok. Det legges ikke til rette for å observere virkning og bivirkning av medikamentene.

–  En typisk oppgave for sykepleiere?

– Ja, så klart, sier Mølstad.

 

–  Mangelfullt
Helsetilsynet oppsummerer slik:

  • uklare ansvarstilhøve rundt legetenesta ved sjukeheimen
  • for lite tid for legen til å gå gjennom legemiddelbehandlinga av pasienten på ein god nok måte
  • for lite tid og kompetanse hos pleiepersonellet til å følgje opp legemiddelbehandlinga når legen var fråverande
  • uklart korleis lege og pleiepersonell skulle samarbeide om legemiddelbehandlinga, og korleis pleiepersonellet skulle observere og rapportere om verknader og biverknader av legemidla
  • uklart kvar ein kunne finne viktige opplysningar i kombinerte elektroniske og papirbaserte journalar
  • mangelfull journalføring av nødvendige og relevante opplysningar om legemiddelbehandlinga
  • separat elektronisk journalsystem for sjukeheimslegen utan lesetilgang for anna helsepersonell

Les om rapporten her

–  For stort ansvar
Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til at på enkelte vakter på sykehjem er det én sykepleier med ansvar for 100 pasienter.

– Mangel på faglærte er et stort problem. Vi kan ikke bemanne sykehjemmene med ufaglærte som får et altfor stort ansvar ved for eksempel å håndtere medikamenter og sykdomstilstander de ikke har forutsetninger for. Dette har vi påpekt lenge, sier Normann i en pressemelding.

Hun etterlyser en plan fra regjeringen på hvordan de tenker å skaffe seg nok sykepleiere og andre med fagutdanning.

Det legges ikke til rette for å observere virkning og bivirkning av medikamentene.