fbpx Innkalt på teppet Hopp til hovedinnhold

Innkalt på teppet

Etter oppslagene om kaoset på Ahus, innkaller fylkeslegen sykehusdirektøren til møte.

I går formiddag skrev Sykepleien.no om rushet av pasienter som har strømmet inn på akuttmottaket den første uken etter nyttår. Ahus har fått utvidet pasientgrunnlaget med 160 000, og har 750 nyansatte som startet på opplæring forrige uke. Dette faller sammen med influensasesongen og en periode med mange fall og at mange lungepasienter trenger pustehjelp.

Krever strakstiltak på Ahus

TV2 hadde i går kveld en reportasje fra en overfylt lungeavdeling, der mange pasienter hadde blitt liggende på korridoren over natten. Ansatte på sykehuset som Sykepleien har vært i kontakt med, forteller det samme, og at det også forrige uke var kaotisk i forhold til avviklingen av operasjonsprogrammet. 

I går kveld var fylkeslege Petter Schou i kontakt med sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir for å få forsikringer om at driften er forsvarlig. Schou har nå avtalt et møte med Ahus.

– Hva gjør dere for å følge opp forholdene ved Ahus?

– Ledere på alle nivåer både på Ahus og OUS vil de neste ukene bli innkalt til samtaler. Vi skal danne oss et bilde av hvor langt man har kommet i prosessen, sier Schou.

– Er det grunn til å være bekymret?

– Det er foreløpig ikke klare tegn på at det er direkte uforsvarlig drift, men det er utfordringer for ansatte på helsepersonellsiden. De kommende ukene og månedene vil være avgjørende. Samtidig som det skjer pasientforflytting, skjer det også store omorganiseringer. Dette er en svær omlegging vi må følge tett, sier Schou.

 

Bekymret

Både Fylkeslegen og Pasientombudet i Akershus vil følge nøye med på Ahus i tiden fremover:

– Det er bekymringsfullt hvis pasienttilstrømningen er større enn sykehuset klarer å håndtere det. Hvis vi får bekymringsmeldinger på dette, vil vi ta det opp med direktøren, sier pasientombud Knut Fredrik Thorne til sykepleien.no.

Ahus skrev på sin hjemmeside i går kveld at TV2-reportasjen gir et feil bilde av situasjonen.

Fra nyttår åpnet sykehuset en ny sengepir med 113 senger, men 28 av dem er ennå ikke tatt i bruk på grunn av at de nyansatte er på opplæring.

 

Vil ordne opp

- Sykehusledelsen følger situasjonen nøye. Det er innført tiltak for å sikre en mer jevn fordeling av pasienter på de ulike sengeområdene. Dette, sammen med at sykehuset så fort som mulig vil åpne senger som ennå ikke er tatt i bruk, gjør at sykehuset er trygg på at den situasjonen som har vært på enkelte sengeposter de siste dagene ikke vil skje igjen, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Geir Lindhjem til Sykepleien.no i dag.

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse