fbpx Ett av tre DPS mangler ambulant team Hopp til hovedinnhold

Ett av tre DPS mangler ambulant team

Det er fem år siden Stortinget vedtok at alle distriktspsykiatriske sentre (DPS) skulle opprette ambulante team innen to år. Fortsatt mangler slike team ved ett av tre DPS.

Det går fram i en undersøkelse finansiert av Forskningsrådet og ledet av professor i psykisk helsearbeid Bengt Karlsson ved Høgskolen i Buskerud.

 

Fulgte ikke Stortinget

Hele kartleggingen er ennå ikke publisert, men den foreløpige konklusjonen tyder på at mange DPS ikke har fulgt stortingsvedtaket.

Karlsson er overrasket over at så mange av landets 72 DPSer ikke har ambulante team på plass:

- Stortinget har vedtatt innføringen gjennom et tydelig vedtak. At det da ikke blir fulgt opp kan tyde på at DPS-lederne tar for lite helsepolitisk ansvar. En annen forklaring kan være at ansvaret deres er uklart. I så tilfelle mener jeg at en lokal, faglig frihet er feilslått i forhold til Stortingets vedtak, ifølge professoren.

 

Ikke alle får hjelp

- Hva betyr den manglende utbyggingen for pasientene og pårørende?

- Undersøkelser både i Norge og England viser at de som fått hjelp av ambulante team er fornøyd med tilbudet. Men når hvert tredje DPS ikke har ambulante team, så er det trolig mange som ikke får hjelpen de bør ha. Den gruppen fanger vi ikke opp i undersøkelsene, når vi spør brukerne av ambulante team om hvordan de opplever tilbudet, sier Bengt Karlsson til nettstedet dobbeltdiagnose.no.

Han legger til at mange DPS er presset på økonomi, men at ambulante team nettopp skulle bidra til å få et bedre helsetilbud for pengene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse