fbpx Ble suspendert per telefon Hopp til hovedinnhold

Ble suspendert per telefon

En kveld ringte sjefen: – Du er midlertidig suspendert, var sjokkmeldingen til den intetanende sykepleieren.

Seinere samme kveld kommer det skriftlig fra arbeidsgiver Kongsberg kommune at sykepleieren er suspendert med øyeblikkelig virkning, og ikke trengte møte på jobb neste dag. Fortsatt uten forklaring. Først dagen etter blir sykepleieren innkalt til drøftingsmøte. I brevet blir sykepleieren presentert en liste med svikt i behandlingen av pasienter som skal være bakgrunnen for suspensjonen.

 

Pressekonferanse

Mens sykepleieren sitter lamslått hjemme, uten å ha fått mulighet til å kommentere eller imøtegå påstandene, inviterer personalsjefen i Kongsberg kommune Vegard Berntsen til pressekonferanse. I pressemeldingen fra kommunen heter det at «Kongsberg kommune sitter på opplysninger som tyder på svikt i behandlingen av pasienter. Dette er så grovt at vi antar det er grunn til å tro at det kan føre til avskjed for de det gjelder. Derfor har Kongsberg kommune gått til det skritt å midlertidig suspendere tre ansatte i pleie- og omsorgssektoren.»

Lokalavisen og NRK Buskerud kjenner sin besøkelsestid, og neste dag er oppslaget i lokalavisen «- Grov svikt i pasientbehandlingen».

Hva har skjedd? Spekulasjonene var i gang både blant pårørende og i befolkningen.

 

Løse påstander

Bakgrunnen for at Kongsberg kommune gikk til det drastiske skritt å suspendere tre ansatte viste seg å være en bekymringsmelding fra noen av kollegene. Samtidig med suspensjonene satte kommunen i gang intern gransking, og Helsetilsynet i Buskerud ble varslet om saken. Her skulle kommunen vise handlekraft.

– Det er viktig at vi handler raskt og korrekt, uttalte personalsjef Vegard Berntsen til NRK Buskerud.

– Total mangel på dømmekraft, sier Norsk Sykepleierforbunds advokat Oskar Nilssen.

NSFs advokat deltok på drøftingsmøtet mellom sykepleieren og kommunen. Et møte som først kom i stand etter at NSF-medlemmet var blitt suspendert. Sykepleieren fikk ingen mulighet til å imøtegå eller kommentere påstandene om grov omsorgssvikt i forkant av suspensjonen slik Arbeidsmiljøloven krever.

Møtet med omsorgsledelsen og kommuneadvokaten endte med at suspensjonen ble opphevet med øyeblikkelig virkning. Personalsjef Vegard Berntsen begrunnet vedtaket overfor NRK Buskerud med at det ikke var grunnlag for å gå videre med en avskjedssak mot sykepleieren eller de to andre ansatte. Personalsjefen hadde i drøftingsmøtet fått ny informasjon om påstandene som var satt fram mot de tre i bekymringsmeldingen.

– Å ta anklagene opp med vedkommende det gjaldt burde personalsjefen tenkt på før kommunen gikk til suspensjon. Det manglet ikke på tid og anledning, påpeker Oskar Nilssen.

 

Rettslig etterspill

Advokaten sier at NSF har varslet rettslig etterspill fordi mistankene om omsorgssvikt har gjort stor skade på omdømmet til den anklagede sykepleieren.

– Det er grunn til å se meget alvorlig på denne saken, som etter vår mening har vært behandlet på en meget kritikkverdig måte. I drøftingsmøtet argumenterte vårt medlem sykepleiefaglig godt for alle sine handlinger, og framstår som en meget dyktig og erfaren sykepleier. At sykepleieren har fått denne behandlingen av sine ledere, er både urettferdig og kritikkverdig, sier NSFs advokat Oskar Nilssen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse