fbpx - Prøv 365-dagers egenmelding! Hopp til hovedinnhold

- Prøv 365-dagers egenmelding!

365 dagers egenmelding er ett av fem tiltak et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår for å få ned sykefraværet i helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgsministeren vil ikke si hva hun synes om forslaget ennå.

Tirsdag fikk helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen overrakt NOU-rapporten Arbeid for helse. Det regjeringsoppnevnte utvalget har blant annet hatt som oppgave å oppsummere relevant forskning, drøfte årsaker til fravær og utstøtning samt beskrive utviklingen over tid. I tillegg har det foreslått virkemidler og konkrete tiltak for å få ned sykefraværet.

 

Kvinnene trekker opp

Bakgrunnen for at utvalget ble satt ned for et år siden er at sykefraværet er høyest i helse- og omsorgssektoren.

– Grunnen til det er at kvinner utgjør 80 prosent av arbeidsstokken i denne sektoren og kvinner har 60 prosent høyere sykefravær enn menn, sa Kolbjørn Almlid, lederen av utvalget, på pressekonferansen som ble holdt ved overleveringen.

Sykefraværet for kvinner i denne sektoren ligger på nærmere 10 prosent, mens det ligger på drøyt 6 prosent for mennene, ifølge tall fra tredje kvartal 2009.

Utvalget har regnet seg frem til at kvinner topper sykefraværet også hvis man kontrollerer for graviditet, antall barn, lønn og yrke.

 

Friskmelder sektoren

Kolbjørn Almlid sa de til en viss grad kan friskmelde helse- og omsorgsektoren fordi dersom kjønnsfordelingen hadde vært 50/50, ville ikke sykefraværet vært høyere enn i andre sektorer.

Sykefraværet i helse og omsorg ligger på en fjerdeplass dersom man korrigerer for kjønnssammensetningen. Undervisning topper lista, deretter kommer bygg- og anleggsvirksomhet etterfulgt av industrien.

- Men vi vet for lite om hva som er årsaken til at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Her er det et kunnskapshull som må tettes, sa Almlid.

 

Ubegrenset egenmelding

Siren Vetnes Johannesen er prosjektleder for en rekke tiltak som Mandal kommune har gjort, deriblant 365 dagers egenmelding og tidlig oppfølging av gravide. Hun har også sittet i utvalget.

– Var det du som foreslo egenmeldingstiltaket?

– Nei, det kom vel opp under diskusjonen og utvalget syntes det var en god idé. Jeg håper virkelig ministeren våger å prøve det ut, vi har hatt veldig gode resultat med det i Mandal, sier Johannesen til Sykepleien.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sa hun hadde gledet seg til denne dagen fordi det var et håndplukket panel av dyktige fagfolk som hadde laget utredningen.

– Hva synes du om 365 dagers egenmelding?

– Det blir useriøst av meg å diskutere enkelttiltak her i dag. Dette må vi få tid til å se på og diskutere i departementet, så kommer vi tilbake til det, sier ministeren.

– Når da?

– Til våren engang.

 

Utvalget har pekt ut fem innsatsområder og fem tiltak.

Innsatsområdene:

  • Styrke kunnskap og kompetanse
  • Forbedre arbeidsmiljø og arbeidsinnhold
  • Bedre tilrettelegging for gravide
  • Bedre seniorpolitikk
  • Tettere oppfølging av sykmeldte

 

Tiltakene:

  • Større satsing på systematisk utprøving og evaluering av tiltak.
  • Forsøk med 365-dagers egenmelding, systematisk oppfølging av gravide og nye arbeidstidsordninger.
  • Prosjekt med forsterket partssamarbeid i helse- og omsorgssektoren etter modell fra "3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø".
  • Styrking av ledelsesfunksjonen gjennom utviklingsarbeid og opplæring.
  • Større oppmerksomhet på medvirkning og samarbeid mellom partene i omstillingsprosesser.
Det blir useriøst av meg å diskutere enkelttiltak her i dag.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse