fbpx Tilgang på kryss og tvers Hopp til hovedinnhold
Fredrik Syversen, direktør i IKT Norge vs Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet:

Tilgang på kryss og tvers

Direktøren i IKT Norge frykter at mangelen på elektronisk samhandling tar livet av pasienter. Direktøren i Datatilsynet synes personvernet krenkes allerede gjennom dagens it-systemer.

IKT Norge mener det er på høy tid å gi helsepersonell tilgang til pasientjournaler på tvers av helseregionene, og at eventuell snoking er et menneskelig problem, ikke et it-problem.

Datatilsynet er redd for at pasienter vil holde tilbake informasjon som føles særlig privat, dersom datasystemene som skal ivareta personvernet ikke er vanntette.

 

Helse- og omsorgsdepartementet jobber nå med å utforme en ny forskrift som åpner for at helsepersonell kan få tilgang til pasientjournalen på tvers av helseforetakene. Dette arbeidet pågår parallelt med å få innført såkalt kjernejournal, det vil si en nasjonal pasientjournal som inneholder noen få, men viktige opplysninger om pasienten.

Informasjonsbehov og personvern settes opp mot hverandre, og foreløpig har ingen fasiten på hvordan begge hensyn skal ivaretas.

 

– Hvorfor er det nødvendig med journaltilgang på tvers av regionene?

Bjørn Erik Thon: – Det er tilfeller hvor det er nødvendig, for eksempel der hvor pasienter blir behandlet på flere sykehus og i flere regioner.

Fredrik Syversen: – Fordi nordmenn nå beveger seg på tvers av kunstige grenser, det være seg som forskere, helsearbeidere eller som pasienter. Et land med snaue 5 millioner innbyggere bør ikke ta seg råd til å bygge mange parallelle strukturer. Kompetanse innenfor disse områdene krever sentrale løsninger.

 

– Er det per i dag en risiko for at pasienter dør som resultat av manglende elektronisk samhandling på tvers av helseregioner?

Bjørn Erik Thon: – Det ligger utenfor det jeg har kjennskap til om akuttmedisin. Datatilsynet har fokus på at pasientens personvern ivaretas.

Fredrik Syversen: – Det tror jeg uten videre vi kan svare ja på. Feilmedisinering, ingen oversikt over utskrivelser, og ikke minst lite oppdatert informasjon om pasienten, er faktorer her. Jeg er overbevist om at mange av de unødvendige dødsfallene vi har i helsesektoren kunne vært unngått med faktisk samhandling mellom aktørene i helsesektoren.

 

– Hva er mest kritisk i forhold til å sikre at personvernet blir overholdt ved nasjonal journaltilgang?

Bjørn Erik Thon: – Når vi er ute på tilsyn i foretakene, ser vi at systemene vi har i dag ikke er gode nok. Det er ikke logget godt nok hvem som har vært inne og lest journalene. Vi gjør funn som viser at tilgangene er for vide, og at helsepersonell kan være inne og lese i lengre perioder enn de har behov for. Dette er forhold som ikke blir bedre av at helsepersonell får tilgang til journalene på tvers av helseforetakene.

Fredrik Syversen: – Det mest kritiske er å gi pasienten mulighet til å se journalloggen, og ha gode it-løsninger som «tar» eventuelle snokere.

 

– Er kulturen rundt taushetsplikt blant helsepersonell en relevant problemstilling i forhold til å utvide tilgangen til pasientopplysninger?

Bjørn Erik Thon: – Ja, det er en relevant problemstilling. Vi tror ikke at helsepersonell er notoriske snokere, men det er viktig å bruke tid på holdningsskapende arbeid. Datatilsynet er opptatt av at tilgang til pasientenes journaler ikke skal koke ned til et spørsmål om den enkeltes moral, men at det er vanntette systemer som gjør at man ikke kan gå inn å lese dersom man ikke har behov for det.

Fredrik Syversen: – Helt sikkert, men den endrer seg ikke ved at tilgangen til journaler blir bedre.

 

– Er datasystemene i dag gode nok til å forhindre snoking i pasientjournaler?

Bjørn Erik Thon: – Nei. Systemene trenger å forbedres. Som nevnt tidligere, gjør vi allerede funn i sykehusenes datasystemer som viser at personvernet krenkes.

Fredrik Syversen: – Ja, men snoking er til syvende og sist et menneskelig problem. Selv om en lege har rett til å se journalen, har hun likevel ikke lov å fortelle hva hun så til naboen. Jeg mener debatten ikke treffer når man ser på it som problemet.

Vi gjør funn som viser at tilgangene er for vide, og at helsepersonell kan være inne og lese i lengre perioder enn de har behov for.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse