fbpx Fremdeles rot i regnskapet Hopp til hovedinnhold

Fremdeles rot i regnskapet

Bruker Helsedirektoratet 225 millioner kroner slik stortinget har bestemt? Det er det store spørsmålet som er vanskelig å finne svar på.

Hvert år går Riksrevisjonenen igjennom alle departementers regnskaper. Det gjør de blant annet for å sjekke at departementetene har brukt pengene slik stortinget har bestemt.

Når det gjelder Helse- og omsorgsdepartementet, har de i to revisjoner fått kraftig kritikk.

Sykepleien skrev tidligere i år om Helsedirektoratet som hadde brukt 100 millioner kroner på drift. Dette var penger som skulle gått til prosjekter.

Kritikken

I årets revisjon er kritikken nokså lik den de fikk i fjor. I rapporten står det blant annet:

"Riksrevisjonen ser alvorlig på at det gjennom St.prp. nr. 1 og tildelingsbrev er foretatt feilbudsjettering mellom driftsmidler og tilskudd og mellom tilskudd til kommuneforvaltningen og tilskudd til andre. Feilbudsjetteringen medfører at regnskapsføringen blir feil i flere underliggende virksomheter."


225 millioner

I følge Riksrevisjonen har Helsedirektoratet budsjetert 90 millioner kroner som tilskuddsmidler, men brukt dem på drift. I tillegg er 135 millionoer kroner ført feil mellom tilskudd til kommuneforvaltningen, og tilskudd til andre.

- Riksrevisjonen ser alvorlig på at praksisen er i strid med bestemmelsene i bevilgningsreglementet og dermed skaper usikkerhet om midlene brukes til de formål og innsatsområder som Stortinget har forutsatt, står det i rapporten.


Lys i tunellen

Selv om det er samme forhold som nok en gang er kritisert av Riksrevisjonen, er Helsedirektoratet og departementet i ferd med å ordne opp.

- Det har vært en opprydning og mange tiltak som er satt inn. Vi forventer at regnskapet til Helsedirektoratet vil bli korrekt når det gjelder midler til driftsmessige forhold og tilskudd for 2010 og 2011, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Jens Gunvaldsen.

Han opplever at Helsedepartementet har tatt kritikken alvorlig.

Feilbudsjetteringen medfører at regnskapsføringen blir feil i flere underliggende virksomheter.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse