fbpx Nye løfter Hopp til hovedinnhold

Nye løfter

Både helseminister og statsminister lanserte nye løfter i dag. Stoltenberg lovet 2000 nye sykehjems- og heldøgnsplasser. Anne- Grete Strøm-Erichsen lover å satse på bedre sikkerhet i helsetjenesten.

Jens Stoltenberg snakket i dag om hvordan han skal få det til å skinne litt mer av eldreomsorgen. Åstedet var Arbeiderpartiets landsstyremøte. Han lovet blant annet at regjeringen allerede neste år skal sørge for tilskudd til 2000 sykehjemsplasser eller heldøgnsbemannede omsorgsplasser. Nedenfor kan du lese Stoltenbergs fem punkter for en bedre pleie- og omsorgstjeneste.

Stoltenbergs fem punkter:

 • Verdighetsgaranti: Regjeringen vil i høst innføre en verdighetsgaranti. Denne vil komme i en egen forskrift om en verdig eldreomsorg.
 • Flere plasser: Regjeringen vil foreslå tilskudd til bygging av 2000 sykehjemsplasser eller heldøgnsbemannede omsorgsboliger i 2011.
 • Enklere tilskuddsordning: Regjeringen vil fjerne begrensningene i tilskuddsordningen for sykehjemsplasser, og avvikle behovsprøving hos fylkesmannen.
 • Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester: Regjeringen vil sende på høring en ny lov som skal sørge for et klarere regelverk og en felles klageinstans for brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Ny nasjonal helse- og omsorgsplan: Regjeringen skal lage en ny nasjonal helse og omsorgsplan. Som en del av denne prosessen vil det gjennomføres en bred høring.

 

Helseministerns 10 punkter

Litt senere på dagen var det Anne- Grete Strøm-Erichsen sin tur. Hun var på omvisning på Ahus.

– Jeg innfører ti tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Vi må redusere feil og sørge for rett behandling til rett tid, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

På sitt besøk trakk hun frem Ahus som har lykkes. I følge Strøm-Erichsen har Ahus redusert antallet uønskede hendelser med komplikasjoner og skader med 43 prosent i perioden 2007 til 2009.

– Sykehuset har også gjennom ledelsesfokus og systematisk arbeid redusert tallet på personer som har fått sykehusinfeksjoner med rundt 800 fra 2008 til 2009, sier helse- og omsorgsministeren.

Helseministerens 10 punkter for kvalitet og sikkerhet

 1. Krav til systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid blir foreslått lovfestet.
 2. Økt satsing på kvalitet i kommunehelsetjenesten. Det foreslås å stille nasjonale kvalitets- og funksjonskrav til fastlegetilbudet, og det utredes et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten.
 3. Økt satsing på pasientsikkerhetsarbeid, blant annet gjennom lovforslag knyttet til nytt lærings- og rapporteringssystem, samt etablering av utrykningsenhet i Statens Helsetilsyn.
 4. Bedre tilgjengelighet gjennom kutt i ventetider på behandling, ingen fristbrudd, god og lik tilgjengelighet til primærhelsetjenesten og opprettelse av en offentlig helseportal på nett. Statsråden ber i et brev om at pasientene skal få bedre informasjon om frister og rettigheter fra sykehusene.
 5. Etablere flere nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling, og stille krav om at disse følges.
 6. Videreutvikling av regionale handlingsplaner for viktige pasientgrupper, og løpende oppfølging av at planene følges.
 7. Bedre systemer for kvalitetsmåling skal på plass, blant annet gjennom nordisk samarbeid og sentrale helseregistre.
 8. Sikring og videreutvikling av kompetansen hos helsepersonell.
 9. Sterkere nasjonal styring av høyspesialisert behandling og innføring av nye behandlingsmetoder.
 10. Gjennomføring av pasientsikkerhetskampanje i 2011, med fokus på risikoområder som infeksjoner og legemiddelhåndtering.

 

Hva mener du? Diskuter på Facebook.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse