fbpx Følte seg tvunget til å skrive under Hopp til hovedinnhold

Følte seg tvunget til å skrive under

Humør og latter finnes fortsatt blant sykepleierne på sykehuset i Ski. Men noe har forsvunnet i løpet av de siste månedene.

Sykepleierne ved poliklinikken på sykehuset i Ski er samlet på personalrommet. En ny arbeidsdag er unnagjort, og blir avsluttet med en kopp kaffe. På bordet ligger gårsdagens Østlandets Blad. Flere av sykepleierne er avbildet i lokalavisen over en halv side. «Sykepleierkonflikten over på Ski sykehus» lyder tittelmeldingen under bildet.

– Konflikten er formelt avsluttet, men ikke her, sier Ellrid Tungen, og legger hånda på hjertet. Hun får nikk fra kollegene rundt bordet.


Pålagt ny jobb

Som de fleste mindre sykehus har også sykehuset i Ski utenfor Oslo vært gjennom flere omstillinger, nedskjæringer, trusler om nedleggelse, med dertil påfølgende fakkeltog og underskriftskampanjer.

Informasjonstavla utenfor sykehuset forteller sin del av sykehusets seinere historie: «Velkommen til Oslo universitetssykehus

HF, Aker sykehus, avdeling Ski». En liten avdeling lagt under et sykehus som igjen er under avvikling. Planen er at Akershus universitetssykehus fra nyttår skal overta pasientene i hele Folloregionen fra Aker - og dermed også avdelingen i Ski.

Erfaring, stabilitet og et godt arbeidsmiljø har oppi alt dette preget hverdagen på sykehuset i Ski. Det gjør det fortsatt, men noe av overskuddet synes å ha blitt bort i løpet av året.

– Den siste omstillingen ved sykehuset har vært vanskelig å forstå og akseptere, sier Hanne Rosseland Kvåle. NSFs tillitsvalgt har arbeidet ved sykehuset siden 1997. Dette er det tøffeste hun har vært med på.

Omstillingen som har skapt så stor frustrasjon blant sykepleierne begynte i fjor høst da Follo interkommunale legevakt, som omfatter seks kommuner i Akershus, ble overført til Oslo universitetssykehus (OUS). Fra nyttår bestemte OUS at legevakten og de tre poliklinikkene ved Ski sykehus skulle slås sammen til en felles enhet. For sykepleierne betydde dette at de som tidligere kun jobbet dagvakter på poliklinikkene, nå også skulle jobbe turnus ved legevakten.


Oppsigelser per e-post

NSFs tillitsvalgt og verneombud Gunnhild Meldal-Johnsen har vært med under hele prosessen. Men begge opplever at deres innspill i all hovedsak kun er tatt til etterretning. Det har stort sett vært enveiskjøring fra ledelsen. Rosseland Kvåle stiller seg undrende til tidspunktet for sammenslåingen, like før Akershus universitetssykehus (Ahus) på Lørenskog skal overta sykehuset i Ski. Hvorfor omorganisere nå, før man vet hvordan Ahus skal drive sykehuset i Ski?

Rett før påske fikk de ansatte seg en ny real kalddusj. En helt ny turnus ble hengt opp på vaktrommet. Den skulle tre i kraft fra 1. mai. NSF var allerede koblet på saken.

NSFs advokat Tore Dahlstrøm ønsket en vurdering fra departementet på lovligheten av å legge en kommunual legevakt under spesialhelsetjenesten. Han stilte seg også tvilende til om arbeidsgiver har saklig grunn til å endre arbeidsavtalene med sine ansatte.

I mellomtiden nektet sykepleierne å skrive under på den nye arbeidskontrakten. Ordningen var et faglig tilbakeskritt både for ansatte og pasienter, mente de.

Svaret fra ledelsen var e-post med varsel om oppsigelse i midten av mai. I ettertid fikk de støtte fra helsedepartementet på at kommunehelsetjenesteloven ikke er til hinder for at kommunen kan ivareta legevakt-ansvaret, selv om driften og helsetjenesteytingen overtas av et helseforetak.

Tore Dahlstrøm reagerte også på Oslo universitetssykehus som tok over den kommunale legevakten i Follo, uten å stille krav til bemanning. Det var vel kjent at bemanningen ved legevakten var altfor lav. Dette problemet sitter nå sykepleierne på poliklinikkene igjen med.


Usikker på framtida

Nå har sju av de åtte oppsagte sykepleierne likevel skrevet under på den nye arbeidskontrakten. De følte at de ikke lenger hadde noe valg. For en av de oppsagte sykepleierne har NSF ennå ikke avsluttet saken. I et eventuelt søksmål vil det være snakk om å vurdere sakligheten ved å endre arbeidsavtaler.

Underskriftene fra de sju sykepleierne fikk lokalavisen til å slå stort opp at «Sykepleierstriden er over». Og en fornøyd daglig leder Elina Ryymin ved Ski sykehus uttaler at: – Nå ser alle framover.

Arbeidsgiver fikk sine underskrifter. Men sykepleierne som er samlet rundt bordet på personalrommet gjør det klart at de på møtet med arbeidsgiveren følte seg tvunget til å skrive under.

– Å bli behandlet på denne måten gjør selvsagt noe med arbeidsgleden, sier Inger Elisabeth Winter-Hjelm. Men det viktigste for henne og kollegene har vært lojaliteten til pasientene. Den er der fortsatt.

– Alle kan lære nye arbeidsoppgaver, men jeg forstår ikke hensikten med å blande enhetene. Sykepleierne har opparbeidet seg kompetanse gjennom mange år ved spesialpoliklinikkene. Å skulle jobbe flere steder gir dårligere kontinuitet i arbeidet, mener Hanne Rosseland Kvåle.

Sykepleierne er bekymret for hva som vil skje med det gode fagmiljøet på sykehuset. Det har de også tydelig formidlet til ledelsen. De ser med sorg at arbeidsmiljøet kanskje er i ferd med å smuldre bort.

Anne Skjæraasen innrømmer at hun har begynt å se på stilling ledig annonser. Det var helt utenkelig tidligere. Kollegene rundt bordet avslører at også de gjør det. Flere av sykepleierne har hatt sin arbeidsplass ved sykehuset i mer enn 30 år. Det er åtte år siden sykehuset sist ansatte sykepleier. Fem av de sju som har skrevet under er mellom 57 og 61 år. Hva med seniorpolitikken, undrer sykepleierne.


Føler seg som nyutdannet

Prosessen og måten de erfarne sykepleierne er blitt behandlet på gjør at de sliter med å finne tilbake motivasjonen. De er engstelige for egen framtidig arbeidshverdag, som de i flere tiår har opplevd som helt unik.

Etter 30 år i yrket føler flere av sykepleierne seg igjen som nyutdannet. Men størst er engstelsen for hva den nye bemanningsplanen vil bety for pasientene.

– Vi har spisskompetanse på våre felt, men ikke noe erfaring med det å jobbe på legevakt. Og hvilke kunnskaper har ansatte på legevakten til å stille diagnoser på våre felt?

Kristin Elbjørg Nordvoll føler seg som lærer og lærling på samme tid. Forrige helg var hun den første fra poliklinikken som gikk turnus på legevakten. Hun måtte hoppe i det nesten uten opplæring.

– Det var hektisk, og ikke tid til å grave og spørre om ting jeg var usikker på. Det ville betydd lengre ventetid for pasientene, sier Kristin Elbjørg Nordvoll, som ellers opplevde å bli godt mottatt i et hyggelig miljø.

Så er det tre uker til neste helgevakt. Det kan ta tid før Kristin Elbjørg Nordvoll og hennes kolleger vil føle seg trygge i den nye jobben. Om de noen gang gjør det.

– Hvorfor har det vært så viktig å få dette på plass så fort?

– Sammenslåingsprosessen startet allerede i 2009, og derav følgende bemanningsprosess har foregått våren 2010. Tidspunktet for implementering følger naturlig av disse prosessene som har vært, sier avdelingsleder Elina Ryymin ved sykehuset i Ski.

– På hvilke måte har dere tenkt å følge opp sammenslåingen?

– Det er viktig med evaluering, og vi har planlagt en evaluering ca. 4-5 måneder etter at alle har trådd inn i turnus,sier avdelingslederen.

 

Fakta om sykehuset i Ski

  • Sykehuset stod ferdig i 1978 og rommer i dag medisinsk og kirurgisk poliklinikk, gastrolab, røntgen avdeling med CT og mammografitilbud, samt dagkirurgisk avdeling. I tillegg kommer sengepost med lindrende/palliativ behandling, dagbehandling med allsidig rehabiliteringstilbud og legevakt.
0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse