fbpx Jordmor som leder og veileder Hopp til hovedinnhold

Jordmor som leder og veileder

- Jordmødrenes lederkompetanse er avgjørende for hvordan gravide opplever fødselen, ifølge forskere ved Høgskolen i Vestfold.

Jordmødrenes rolle som ledere og veiledere er fokus i en undersøkelse blant kvinner som er redde for å føde. Kvinnene begrunnet redselen med traumatiske opplevelser under eller etter tidligere fødsler. Professor Elisabeth Severinsson og førstelektor Anne Lyberg ved Høgskolen i Vestfold står bak undersøkelsen.

Kvinnene i undersøkelsen fikk tilbud om å samarbeide med et team på fire erfarne jordmødre, og fikk garanti for at en av disse fire ville være til stede under fødselen. Kvinnene ble seinere intervjuet om jordmorens rolle som veileder og leder.

Det er spesielt tre sider ved jordmorens rolle kvinnene trekker fram:

* Evnen til å skape et tillitsfullt og omsorgsfullt fellesskap.

* At hun viser evne til å løse problemer.

* At hun er villig til og har mot til å gi kvinnen den støtten hun trenger.

- Når veiledning og ledelse er så viktig, burde jordmødre få et bedre tilbud om kompetanseheving på disses områdene, mener professor Elisabeth Severinsson.

 

Alltid en å ringe til

Ifølge Severinsson og Anne Lyberg er det aller viktigste for kvinnene at jordmor er tilgjengelig, forstår og tar hensyn til den enkeltes behov.

- Jeg hadde en jordmor som jeg alltid kunne ringe til. En av jordmødrene i teamet var alltid på jobb. Denne vissheten betydde mye for meg. De fokuserte på den emosjonelle siden ved fødselen og ga meg den tryggheten jeg trengte, ifølge en av kvinnene i undersøkelsen.

En annen viktig side ved jordmorens veiledning var å øke kvinnenes erkjennelse av årsakene til redselen for å føde, og at jordmoren formidlet denne kunnskapen videre til teamet som bisto under fødselen. Dermed opplevde kvinnen seg ivaretatt på en helt annen måte enn tidligere.

 

Myndighet i egen fødsel

- For kvinnene som var blitt redde for å føde på grunn av tidligere erfaringer, var det viktig at jordmor opptrådte med mot og besluttsomhet, og viste at hun kunne håndtere akutte situasjoner utenfor de vanlige rutinene, forteller Severinsson til forskning,no.

- Jeg opplevde at jeg fikk støtte til å være den jeg er, og at hun forsto hvorfor jeg var redd, rapporterte en av kvinnene.

- For meg var det viktig at hun kunne si nei til legen når jeg hadde fortalt henne at jeg ikke ville ha studenter til stede, fortalte en annen av kvinnene i undersøkelsen.

Når jordmødrene tok ansvaret for å motivere, inspirere og å lede prosessen ble det skapt et samarbeidsklima som fungerte og ga kvinnene myndighet i sin egen fødsel, ifølge forskerne.

 

Se den enkeltes behov

Det at jordmor tok hensyn til kvinnenes individuelle behov trekkes fram av flere som et viktig bidrag til et godt samarbeidsklima rundt fødselen.

- Jeg sluttet å bekymre meg, forteller en av kvinnene i undersøkelsen. - Jordmor var dyktig, hun lyttet, var parat og nærværende hele tiden. Jeg stolte fullt og fast på at hun ville ta ansvar og lede meg gjennom fødselen.

Kvinnene rapporterer at de har bedre selvbilde nå, etter å ha vært gjennom en naturlig fødsel enn de har hatt etter tidligere fødsler.

- Jeg følte jeg kunne stå oppreist og at jeg lettere kunne håndtere andre forhold i livet mitt, fortalte en kvinne. - Tidligere hadde jeg følt at jeg ikke var god nok som ikke klarte å gjøre det andre klarer.

Mange kvinner er redde foran en ny fødsel.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse