fbpx Høy selvmordsrate blant sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Høy selvmordsrate blant sykepleiere

Sykepleiere har 75 prosent større sannsynlighet for å ta sitt eget liv enn andre kvinner. Det viser en dansk undersøkelse.

Selv om danske sykepleiere lever både sunnere, og er slankere enn dansker flest, har de 75 prosent større sjanse for å ta sitt eget liv sammenlignet med danske kvinner generelt.


Vet hva de gjør

- Det kan henge sammen med at sykepleiere har enkel tilgang til piller, og vet hvilke og hvor mange de må ta for å lykkes, sier Yrsa Andersen Hundrup til danske sygeplejersken. Yrsa Andersen Hundrup er prosjektleder i Den danske Sykeplejerskekohorte.

Lederen for det danske sykepleierforbundet synes tallene er interessante. Ikke minst fordi legene også skårer høyt på selvmordsstatistikken.

- Å jobbe med mennesker gjør folk skrøpelige. Kombinasjonen med høyt arbeidspress og stress, kan føre til depresjoner. Har man ansatte nok, unngår sykepleiere depresjoner som kan føre til selvmordstanker, sier Dorte Steenberg til Sygeplejersken.

Datagrunnlaget i undersøkelsen består av 12 000 danske sykepleiere.


Deprimerende

En annen undersøkelse som er publisert i Scandinavian Journal of Work, Enviroment og Health, viser at danske sykepleiere bruker mer antidepresive medisiner enn andre ansatte som ikke jobber med mennesker.

Undersøkelsen er gjort på 5 000 dansker.

- Vår undersøkelse tyder på at følelsesmessige krav i jobben, er en medvirkende årsak til at så mange sykepleiere begynner på antidepresive midler, sier doktorgradsstudent, Ida Huitfeldt madsen, til sygeplejersken.

Fakta om Den Danske Sygeplejerskekohorte

  • Kohorten er stor og omfatter i alt ca. 30.000 kvinnelige sykepleiere over 44 år
  • Populationen er relativt homogen hva angår sosioøkonomiske forhold
  • Det er stor variation i ekspositionsfaktorer
  • Det store antall personer som er med i kohorten gjør det mulig å analysere sammenhengen mellem livsstil og livsstilsendringer på den ene siden, og sygdomsrisiko på den andre siden.
  • På verdensplan finnes det få kohorter av kvinder. Ingen har de samme muligheter for registeroppfølgning på kjerneparametre som finnes i Sygeplejerskekohorten.

Les mer om Kohorten her

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse