fbpx Færre sykepleiere på deltid Hopp til hovedinnhold

Færre sykepleiere på deltid

Seniorforsker Bente Abrahamsen ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.

Deltidsarbeid blant sykepleiere er halvert i løpet av ti år, viser ny forskning.

– Dette er en svært positiv utvikling med tanke på økningen i etterspørselen etter sykepleiere i tiden fremover, sier Bente Abrahamsen, seniorforsker ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. Hun presenterer den nye studien om deltids- og heltidsarbeid blant sykepleiere i en kronikk i Sykepleien.

Abrahamsen er overrasket over at reduksjonen i bruk av deltid er så tydelig.

 

De yngste jobber mest

Forskningsstudien sammenligner tre årskull kvinnelige sykepleiere. De avsluttet utdanningen i henholdsvis 1977, 1992 og 2003. Resultatene viser at de aller fleste sykepleiere begynner yrkeskarrieren med heltidsarbeid. Overgangen til deltidsarbeid skjer gjerne i forbindelse med at kvinnene får omsorgsansansvar for egne barn.

– Dette mønsteret finner vi for alle tre kullene, sier Abrahamsen.

Forskjellene mellom kullene er likevel tydelige. Det yngste årskullet skiller seg klart ut, ved at de jobber langt mindre deltid.

– Mens halvparten av kvinnelige sykepleiere utdannet i 1977 og 1992 arbeidet deltid seks år etter at de hadde fullført utdanningen, gjelder dette bare 25 prosent av sykepleiere utdannet i 2003.

 

Hele kronikken finner du her.

Det yngste årskullet skiller seg klart ut, ved at de jobber langt mindre deltid.