fbpx Helsesøstrenes arbeid må synliggjøres Hopp til hovedinnhold

Helsesøstrenes arbeid må synliggjøres

Helsesøstrenes helsefremmende funksjon må bli mer synlig, ellers kan hennes bidrag til folkehelsen forbli utydelig.  Det viser Anne Clancy’s avhandling ved den Nordiske Høgskolen for Folkehelsevitenskap, som hun skal forsvare den 18. juni

 

Clancy’s doktorgradsavhandling "Perceptions of public health nursing practice -on borders and boundaries, visibility and voice" bygger hovedsakelig på intervjuer med helsesøstre, ungdom, foreldre, samt lokale beslutningstakere. Konsultasjoner på helsestasjon for barn, ungdom og skolehelsetjenesten er observert og et utvalg av samarbeidspartnere har svart på spørreskjema om samarbeidsforhold.

 

Blir tatt for gitt

Resultatene i avhandlingen viser at å bli respektert av de personer hun yter tjenester til er viktigere for helsesøstrene enn autoritet og status.

- Folkehelseprofesjoner som helsesøstertjenesten har en viktig funksjon i å synliggjøre befolkningens behov og rapportere mønstre og trender i folkehelse, sier Clancy i en pressemelding fra NHV. Hun sier videre at dersom helsestasjonstjenester for barnefamilier ikke synliggjøres kan disse bli tatt for gitt av beslutningstakere.

- Viktigheten av relasjonen til helsesøsteren og kontinuitet av helsesøstertjenester kan bli undervurdert. Det er ikke lett å få øye på betydningen av mange konsultasjoner på grunn av deres hverdagslige natur, helsefremmende innhold og kompleksitet.

 

Respekt viktig

Samarbeid er viktig i folkehelse. Resultatene av spørreskjemaundersøkelsen viser at psykiske helsetjenester er mest savnet i samarbeidsrelasjoner.

- Rapporteringssystemer som fanger opp innholdet i helsesøsterjobben er mangelfulle sier Clancy som håper at hennes forskning kan bidra til videre studier om helsesøstrenes rolle og funksjon og at disse funnene kan være av interesse i fremtidig organisering av helse- og sosialtjenester.

Respekt er viktigere for helsesøstrene enn autoritet og status.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse