fbpx Ulik praksis skaper uro Hopp til hovedinnhold

Ulik praksis skaper uro

Det er bekymringsfullt hvis gravide får informasjon som kan gjøre dem redde, mener Eva Sommerseth, leder i jordmorforbundet.

Bakgrunnen er Frederik Frøens uttalelse om forskning som viser at to av tre barnedødsfall i mors liv kunne vært unngått ved en tidlig forløsning. Sommerseth mener det er alvorlig at Folkehelseinstituttet går ut med feil informasjon.

 

Storm

Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet fortalte til NRK tidligere denne uken at dødsfall på overtid kan forebygges. Han viste til fagmiljøer som mener dette. Denne påstanden skapte en storm av telefoner og henvendelser til Rikshospitalet, fra bekymrede gravide på overtid.


Ulik praksis for gravide

 - Det finnes to ulike skoler med ulike perspektiver og tilnærming om dette temaet, sier Eva Sommerseth, leder i jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund.

 Den ene skolen betrakter svangerskap og fødsel som en risikofylt begivenhet. Den andre  betrakter svangerskapet som en normal fysiologisk prosess som skal avsluttes mest mulig normalt.

 - I Norge støtter vi oss til både den nordiske og norske praksis som er at kvinner kan føde sitt barn. Vi ønsker å understøtte de normale fødselsprosesser. Kroppen igangsetter fødselen når kroppen og barnet er modent, sier Sommerseth.

Frederik Frøen understreker at det aldri har vært snakk om å tvinge noen til å føde en uke over termin. Dette er ment som et tilbud om å komme inn til kontroll etter en uke på overtid, og få et tilbud om å føde før man går lenger.


Faglig skjønn  

Dette handler om faglig skjønn og en vurdering av kvinnens kropp, mener Sommerseth: Hvordan er det med barnet, hvordan er det med mor og hvordan er det med morkakefunksjonen? 
 - Man har svært gode metoder for å vurdere termin og menstruasjonssyklus, som varierer fra kvinne til kvinne. Kvinner på overtid skal følges spesielt godt opp i uke 41 og uke 42. Signaliserer ikke kroppen at den vil føde, produserer man en annen type komplikasjoner ved kunstig å bryte inn i fødselsprosessen, sier hun.   


Teoretisk regnestykke

Hun er skeptisk til måten Frøen og andre betrakter statistisk materiale og at de trekker for bastante slutninger.

 - Frøen har gjort et teoretisk regnestykke med tall fra fødselsregister, som det er vanskelig å overføre til klinisk og erfaringsbasert praksis, sier Sommerseth.
  

Komplikasjoner

- I noen sammenhenger blir kvinner indusert fordi de er trøtt og lei og ikke orker å gå gravid lenger.

Hvis kroppen ikke er moden for å føde, vil den ikke svare. Det kan føre til langvarige fødselsforløp som ender med vakum, eller keisersnitt, sier jordmoren.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse