fbpx Italienske menn velger sykepleie Hopp til hovedinnhold

Italienske menn velger sykepleie

En av fire sykepleiere i Italia er menn. Dette på tross av machokultur og tilsynelatende mer tradisjonelle kjønnsroller.

Norske menn velger ikke omsorgsyrker. Bare 10 prosent av sykepleiestudentene er menn, og bare 7 prosent av disse jobber faktisk som sykepleiere etter endt utdanning.

Hva er det ved norsk kultur og den norske velferdsstaten, som gjør at relasjonen offentlig omsorg og menn butter?   Det er blant spørsmålene førsteamanuensis Kari Solbrække og professor Kristin Heggen ved Universitetet i Oslo ønsker svar på.

Den høye andelen mannlige sykepleiere i Italia overrasket de to forskerne, fordi Italia i svært liten grad har satset på likestilling. De har nylig startet et forskningsarbeid hvor de sammenligner mannlige sykepleiere i Italia og Norge.

 

 Snevrere mannsroller

- Utgangspunktet for forskningen vår er to observasjoner og bekymringer. Den ene er at deler av det norske arbeidslivet er sterkt kjønnsdelt, som sykepleieryrket er et eksempel på. Den andre er at det skjer sterke endringer i familielivet der menn tar ansvar og viser omsorg, sier Kari Solbrække til forskning.no.

- Dette er jo positivt for samfunnet, men denne endringen av mannsrollen reflekteres ikke i yrkeslivet. Hvorfor ikke? Kan det være at mannsrollen i det offentlige Norge er snevrere enn hva vi hittil har trodd?

Solbrække forteller at det er en etablert forklaring at forholdet lege-sykepleier i Norge speiler et tradisjonelt forhold kvinne-mann. Men nå som halvparten av alle leger etter hvert er kvinner, er den tradisjonelle sykepleier-lege-relasjonen under press, mener hun.

- I Italia er det mindre institusjonsbasert omsorg og pleie enn i Norge, og derfor er det flere pasienter som bor hjemme og som har assistenter som kommer hjem til seg. Dette ligner på den måten myndighetene i Norge i dag forsøker å vri pleie- og omsorgtjenestene, og på den måten nærmer vi oss en italiensk modell.

 

Ansvar for andre er en dyd

- Italia har stor arbeidsløshet, en svakere velferdsstat og en annen familiestruktur, der alle i større grad har ansvar for hverandre. Trolig er det å ha ansvar for eldre og syke ikke bare er en plikt, men en dyd, og har generelt høyere status enn her.

Solbrække forteller at norske mannlige sykepleiere er veldig klar over at de er en minoritet, og må ofte forklare valget sitt overfor andre.

Italienske mannlige sykepleiere som Solbrække og Heggen intervjuet, skjønte ikke engang spørsmålet, når forskerne spurte om de fikk kommentarer fordi de som menn hadde valgt sykepleie.

Solbrække og Heggen har også spurt om italienske mannlige sykepleiere har en annen innstiling til yrkesvalget enn de norske.

- Tilsynelatende er de lite opptatt av selvrealisering når de velger sykepleieyrket, men snakker mer om gleden ved å yte omsorg enn de norske. Kanskje er det en annen stolthet over å være sykepleier, delvis knyttet til religion og delvis en tanke om nestekjærlighet for samfunnets svake, sier Kari Solbrække.

Italienske sykepleiere er lite opptatt av selvrealisering når de velger sykepleieyrket.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse