Autorisasjonsjukset: Helseministeren i hastemøte

- Jeg deltok ikke på hele møtet, sier SAFH-direktør Per Haugum til Sykepleien.

Stikkord

SAFH-direktør fortalte om juksing i 2007 - innkalt til hastemøte i dag.

Helseministeren innkalte i dag til hastemøte for å få svar på hvordan autorisasjonsmyndighetene jobber for å sikre at personer med falske vitnemål og attester ikke får jobb som helsepersonell i Norge.

Kjenner du til denne saken? Tips oss

Flere saker om utenlandske helsearbeidere finner du her.


Gjelder hundrevis

Ifølge en rapport VG har fått tilgang til, kan hundrevis av utenlandske helsearbeidere ha skaffet seg jobb i Norge ved hjelp av falske dokumenter eller med manglende kvalifikasjoner.


Fikk tre millioner

SAFH (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell) har ansvaret for at det ikke skal gå an å jukse seg til en autorisasjon. Direktør Per Haugum har likevel, ved flere anledninger, inkludert Safhs årsrapporter, pekt på at ressursene bør økes for å sikre kontrollen med personer som forsøker å jukse.

SAFH har ifølge helsedepartementet fått 3 millioner kroner ekstra for å styrke arbeidet med å avdekke falske autorisasjonssøknader.


Politietterforskere gransker

Granskningsrapporten, som er utført av to tidligere politietterforskere, er nå levert til Helsedirektoratet, og assisterende direktør Bjørn Guldvog sier til Sykepleien at direktoratet ikke vil overlevere den til SAFH før om tidligst et par dager.


Kriseteam

Direktoratet har i ettermiddag nedsatt et kriseteam for å håndtere opplysningene om at kontrollen av kvalifikasjonene til de som får jobbe i helsevesenet, er mangelfull. Tidligere på dagen innkalte helseministeren til et hastemøte med direktoratet og SAFH, for å få vite om rutinene for å avdekke juks er gode nok.

Rapporten skal ifølge avisen avdekke at sentrale dokumenter for yrkesgodkjenning bare unntaksvis blir kontrollert. Det er om lag 20 ansatte i SAFH som skal behandle 22.000 autorisasjonssøknader hvert år.


Uviss om konsekvenser

– Nå er saken på departementsnivå, så hvilke konklusjoner som blir tatt, eller om dette får noen konsekvenser, kan jeg ikke si noe om. Jeg deltok ikke på hele møtet, sier SAFH-direktør Per Haugum til Sykepleien.

Senest i sin siste årsrapport påpeker SAFH at ressursene bør økes for å sikre bedre kontroll.

 

Har bedt om penger

I SAFHs budsjettforslag for 2008 var det høyest prioriterte tilleggsforslag midler til arbeid mot falske dokumenter. Begrunnelsen var at ”… de sakene som avdekkes er gjerne amatørmessige, SAFH er bekymret over at det kan være profesjonelt utførte forfalskninger som ikke blir oppdaget.”

I beskrivelsen av risikobildet het det at ”Politiet melder stadig om forfalskninger av reisedokumenter og vi [SAFH] har vært i kontakt med et utenlandsk universitet som opplyser at de har et betydelig antall henvendelser fra utlandet der de [universitet] opplyser at de ikke har uteksaminert kandidater.”

Under en konferanse arrangert av Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings (NSH) utdanninggskonferanse i 2007, fortalte Safh-direktør Per Haugum om økt påtrykk fra folk som prøver å jukse seg til arbeid i helsevesenet, og kom med følgende fire eksempeler:


Eksempel 1:

60 timers samfunnsstraff for autorisasjonsjuks

Safh fikk en søknad fra en person om autorisasjon som sykepleier. Det viste seg at dette var en norsk sykepleierstudent som ikke hadde avsluttet sin egen utdanning. Vedkommende hadde imidlertid fått tak i autorisasjonsdokumentet fra en annen autorisert sykepleier. Sykepleierstudenten kopierte det, og forfalsket kopien med egne personalia. Studenten ble avslørt av arbeidsgiver og fikk sparken. Safh politianmeldte sykepleierstudenten. Kvinnen er i Salten tingrett dømt for dokumentfalsk, og hun må utføre 60 timers samfunnsstraff.


Eksempel 2: Russiske papirer

En person søkte Safh om autorisasjon som sykepleier på bakgrunn av russiske dokumenter. Personen ble avslørt i juks fordi Safh tok kontakt med studiestedet og fant ut at personen ikke hadde tatt noen utdannelse der. Resultatet ble politianmeldelse fra Safh.


Eksempel 3:

Et tredje eksempel på juks fant Safh i en søknad fra en autorisert dansk psykolog med engelsk utdanning. Safh stusset på psykologens engelske diplom: Master i psykologi var feilstavet (Marster). Safh tok derfor kontakt med studiestedet som bekreftet Safhs mistanke

om lureri. Den engelske skolen hadde ikke utstedt diplom til dansken. Den falske psykologen ble politianmeldt.

Eksempel 4: Tannlege

I eksempel fire avslørte Safh en engelsk tannlege. Han hadde riktignok gjennomført studiet, men mistet sin autorisasjon i England. Safh fikk vite om det etter tips fra noen som kjente ham. Autorisasjonen hans ble tilbakekalt av Statens helsetilsyn.