fbpx Vil gi mer til fagutvikling Hopp til hovedinnhold

Vil gi mer til fagutvikling

– Bygg opp kompetansen i kommunene først! Høyres Sonja Sjøli tror ikke helsepersonell i kommunene er i stand til å ta imot pasienter fra sykehusene før de er bedre faglig rustet.

Sonja Sjøli synes det er oppsiktsvekkende at Regjeringen nå skal utrede finansieringen av samhandlingsreformen, siden eks-helseminister Bjarne Håkon Hanssen lanserte den som en finansieringsreform.

–  Nå blir reformen satt på vent. Det er uheldig.

Målet med reformen er de fleste enige om. Men ikke om virkemidlene.

I går ble Høyre og andre opposisjonspartiers forslag om øremerkede midler til fagutvikling i kommunene avvist av regjeringspartiene.

Men Sjøli lover at Høyre vil fortsette å komme med forslag for å bygge opp fag og forskning i kommunene.

 

Ti år med fagbygging?
–  Hvor lang tid vil kommunene trenge på å bygge opp tilstrekkelig fagkompetanse?

– Kanskje det vil ta ti år før de kan ta over ansvaret for pasientene, sier hun.

– Det er skummelt nå. Det er sykehus som handler som om samhandlingsreformen er på plass. Derfor sender de hjem pasienter for tidlig.

 

NSF-konferanse i Oslo
Sjøli er jordmor og er stortingsrepresentant for Høyre i Akershus. Hun er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

I dag var hun første innleder på Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fagseminar i Oslo. Temaet var kompetansesammensetningen i helsetjenesten.

 

Trenger sykepleiere
Sjøli viste til tall om at det om 20 år vil mangle 13 000 sykepleiere. Utdanningskapasiteten bør øke med 800 studieplasser for å dekke behovet.

– Høyre har foreslått å øke investeringene til forskning og fagutvikling i kommunene til 1 milliard, sa hun.

Hun sa også at Høyre vil øremerke 30-50 millioner kroner til kompetanseheving for helsesøstre.

 

–  Sykepleierne er navet
Også spesialisthelsetjenesten trenger flere ressurser.

–  Den må legge mer vekt på veiledning og oppsøkende tjenester så færre trenger å bli innlagt på sykehus.

Hun oppfordret sykepleiernene i salen til å komme med innspill til politikerne.

– For Stortinnet er ikke virkelighetens verden. Det kan jeg bekrefte.

Til Sykepleien sier hun at sykepleierne må se seg selv som det de er:

–  Nemlig navet i kommunehelsetjenesten. De ser helheten. Det er de som må ta initiativ til å samarbeide med andre faggrupper i kommunene.

 

NSF er proff
For å unngå å forstrekke seg, må sykepleierne bli tydelige og stille krav. Da vil også lønnen øke, tror hun.

Sjøli og andre politikere får informasjon på så mange måter. Hun trekker blant annet fram høringssvar.

–  Der er NSF utrolig profesjonell og kreativ. Forbundet er konstruktiv, men også krevende. Vi er helt avhengig av innspill utenfra.

 

Er jordmor i sommerferien
Når tok du sist imot en baby?

–  I fjor sommer!

Da hospiterterte Sjøli på Kongsvinger en uke i ferien. Året før var hun i Troms. Men det er tjue år siden hun var i lønnet, klinisk arbeid.

Sjøli var leder i Jordmorforeningen fra 1989 til 1993.

 

Sykepleierne er navet i kommunehelsetjenesten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse