fbpx Flere slutter enn begynner Hopp til hovedinnhold

Flere slutter enn begynner

I 2008 ble det utdannet 6 000 personer i helse- og sosialfag på høyskolenivå. Samme år sluttet 6 700 i pleie- og omsorgssektoren.

I Kompetanseløftet 2015 er ett av målene å øke andelen med høyskoleutdanning innenfor pleie- og omsorgstjenesten med 10 prosentpoeng fra 24 prosent i 2005 til 34 prosent i 2015. Det innebærer en gjennomsnittlig økning i andelen med høyskoleutdanning i sektoren på ett prosentpoeng per år. Dette er en ambisiøs målsetting, konkluderer forfatterne bak rapporten «Evaluering av Kompetanseløftet 2015» og begrunner det blant annet med følgende regnestykke:

Utdanningstallene for 2008 (se tabell 1) viser at det ble utdannet rundt 6 000 personer totalt i helse- og sosialfagutdanningene på høyskolenivå.


For sykepleiere er årlig avgang fra yrket beregnet til 13 prosent. Basert på 2006-tall vil det å dekke inn turnover alene kreve 3 200 nyansatte, gitt uendret arbeidstid. Med opptrappingen på 830 årsverk, omregnet i sysselsatte til 1 000 ansatte, trenger man dermed 4 200 nye sykepleiere per år til sektoren, heter det blant annet. Men tabellen viser at det i 2008 kun ble uteksaminert 3300 nye sykepleiere.

 

Ikke 1:1-forhold

En ting er antall uteksaminerte. En helt annen ting er hvor de begynner å jobbe. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bare rundt 10 prosent av de ny uteksaminerte fra helse- og sosialutdanningene på høyskolene begynner å arbeide i pleie- og omsorgssektoren.

Forestillingen om et slags 1:1-forhold mellom utdanningskapasitet og rekruttering til denne sektoren må ikke bare modifiseres, men forkastes, er rådet fra forskerne bak rapporten.

Kun en liten del av nyrekrutteringen til pleie og omsorg kommer via utdanningssystemet.

 

Videreutdanninger

I forbindelse med Kompetanseløftet 2015 tas det videre sikte på å gi videreutdanning til 3 000 personer i perioden 2007-2010. Her nevnes spesifikt videreutdanning i aldring og geriatri, demenslidelser, veiledning og rehabilitering.

I tillegg har forskerne bak evalueringsrapporten sett på videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid og rusomsorg.

Tabell 2 viser at opptaket til de aktuelle videreutdanningene var stabilt i 2006 til 2007 mens det var en nedgang fra 2007 til 2008. Størstedelen av nedgangen fra 2007 til 2008 skyldes nedgang i opptaket til videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid på rundt 30 prosent.

"Årlig avgang fra yrket er beregnet til 13 prosent". Fra rapporten “Evaluering av Kompetanseløftet 2015”

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse