fbpx Færre ansatte i helse- og omsorg Hopp til hovedinnhold

Færre ansatte i helse- og omsorg

I dag la SSB frem KOSTRA tall som viser at antall årsverk i pleie- og omsorg går ned.

Litt over 41 prosent av årsverkene i kommunene, finnes i helse- og omsorgssektoren. Det utgjør 139 000 avtalte årsverk. Selv om dette høres mye ut, er det en nedgang fra 2008 på 0,5 prosent, viser KOSTRA- tallene som ble lagt frem i dag.


Forklaringen

SSB skriver at dette skyldes at man i 2009 har fjernet tallene for ansatte i instutsjoner som jobber under spesielisthelsetjenesten.

Tallene for ansatte i private helse- og omsorgsintitusjoner er heller ikke med i KOSTRA- tallene.


Nullvekst  

SSB sier i sine kommentarer at når man tar med disse faktorene, kan det se ut til at avtalte årsverk i pleie- og omsorg står på status quo fra 2008 til 2009.


Stemmer dårlig

15. juni i fjor sendte Helse- og omsorgsdepratementet ut en pressemelding hvor de sier at "at norske kommuner har hatt en betydelig økning i årsverksinnsatsen i pleie- og omsorgsektoren. Bare det siste året har det vært en økning på om lag 3000 årsverk."

Påstanden rimer dårlig med KOSTRA tallene som ble frigitt i dag. Tallene fra SSB er foreløpige. De endelige og reviderte tallene kommer først i juni i år.


Jakten på hendene

I fjor forsøkte Tidsskriftet Sykepleien å finne ut hvor alle årsverkene daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen sa var havnet.

Vi fant dem ikke innen eldreomsorgen. Du kan lese intervjuet med Hanssen her.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse