fbpx IA-forhandlingene i sluttfasen Hopp til hovedinnhold

IA-forhandlingene i sluttfasen

Fagsjef Jon Olav Bjergene i Unio.
Forhandlingene om en ny avtale for inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) går nå inn i sluttfasen. Partene i arbeidslivet og regjeringen har frist til 1. mars til å bli enige om en ny avtale.

- Nå i sluttfasen av forhandlingene gjenstår flere spørsmål. Et av de viktige spørsmålene er arbeidsgivernes plikt til å tilrettelegge for at arbeidstakerne får meningsfulle oppgaver i forbindelse med en gradert sykemelding. For Unio er det helt sentralt at ansatte som har vært syke kan komme tilbake til et meningsfullt arbeid, med verdighet og god selvfølelse. I sluttfasen må også arbeidsgivernes plikt til å finansiere sykefravær komme på plass, sier Unios fagsjef, Jon Olav Bjergene.

 

Ekspertgruppens forslag

Forslagene fra ekspertutvalget ble levert 3. februar, og ble i hovedsak godt mottatt av både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.
Ekspertgruppens forslag inneholder blant annet at:

*Etter 8 uker skal sykemeldinger som hovedregel være gradert, selv om dette krever omfattende tilrettleggingstiltak fra arbeidsgivers side og innebærer vesentlige endringer i arbeidsoppgaver for arbeidstakeren. Folketrygdens refusjon av sykepenger begrenses til maksimalt 80 prosent etter åtte ukers sykefravær. Det innføres en egenandel for arbeidsgiver på 20 prosent. Nav skal vurdere om arbeidsgiver har oppfylt tilretteleggingsplikten.

*Fra avslutning av egenmeldingsperiode (11. dag) til åtte uker skal sykemeldingen så langt det er mulig være gradert - med mindre deltakelse på arbeidsplassen er til skade for arbeidstakerens egen eller andres helse.

*Det foreslås at den arbeidsgiverfinansierte sykemeldingsperioden forkortes til 10 dager, samtidig som antallet egenmeldingsdager utvides fra 3 til 10. Den totale rammen for antall egenmeldingsdager utvides til 24 dager i løpet av en 12 måneders periode.

*Det anbefales å utarbeide veiledere for arbeidslivet med fokus på tilrettelegging og aktivitet. Videre foreslås det at sykmeldere får regelmessige tilbakemeldinger om egen sykmeldingspraksis, samt obligatoriske kurs. 

*Den samlede arbeidsgiverfinansieringen holdes tilnærmet uendret. Dagens skjermingsordninger for mindre virksomheter og langvarig eller kronisk syke videreføres slik at de skal gjelde hele den perioden arbeidsgiver har et medfinansieringsansvar.

1. mars er frist for å bli enige om ny IA-avtale.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.