fbpx Brøt loven - får bot Hopp til hovedinnhold

Brøt loven - får bot

Helsedirektoratet har bevisst brutt loven og betalt ut millioner til en konsulent som Legeforeningen ville ha for å sikre at e-Reseptprogrammet skulle bli en suksess.

Les også: Toppen av et isfjell

Direktekjøp gir størst risiko for korrupsjon

I 2006 lekte ledende helsebyråkrater med en tanke om å innføre et dataprogram i helsevesenet som skulle gjøre livet enklere for alle involverte. Dette dataprogrammet fikk navnet e-Resept.

Programmet skulle brukes til å rekvirere, ekspedere og dokumentere reseptpliktige legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler.

Både Legeforeningen og Helsedirektoratet mente at dette ville gjøre hverdagen til mange leger, apotek og laboratorier enklere.


Klok av skade

Av tidligere erfaringer var Helsedirektoratet klar over at et slikt prosjekt krever mye for at det skal bli en suksess. Ikke minst fordrer det at legene vil bruke det. Mange gode ideer og prosjekter har spilt fallitt fordi ingen av brukerne tar verktøyene i bruk.

For Helsedirektoratet ble det derfor viktig å få Legeforeningen med på lasset. For å sikre at det skjedde, lot de Legeforeningen velge «sin» mann som konsulent med it-ansvaret for utviklingen av programmet.

For å unngå at konsulenttjenesten måtte konkurranseutsettes, ble verdien av tjenesten satt til 380 000 kroner. Dermed trengte ikke direktoratet å lyse konsulentjobben ut på anbud. Det er først nødvendig dersom verdien av tjenester og varer går over 500 000 kroner.

Helsedirektoratet mente at de da hadde fulgt alle regler, og samtidig sikret at Legeforningen støttet prosjektet. Sjansen for at e-Reseptprogrammet skulle bli en suksess, økte etter Helsedirektoratets mening da betraktelig. 28. mars 2007 ble det skrevet kontrakt mellom konsulenten og Helsedirektoratet. I avtalen står det at kontrakten gjelder fra 1. januar 2007, og at arbeidet til konsulenten skulle avsluttes 31. mars samme år.


Hår i suppa

Det direktoratet kanskje ikke hadde regnet med var Riksrevisjonens falkeblikk. I sin årlige revisjon for budsjettåret 2007, oppdaget de at ikke alt var som det skulle. I sin rapport påpeker Riksrevisjonen nemlig at Helsedirektoratet i seks tilfeller har kjøpt varer og tjenester som skulle vært konkurranseutsatt fordi verdien er over 500 000 kroner.

En av disse avtalene gjelder e-Reseptprogrammet og konsulenten. Riksrevisjonen gjorde ikke noe mer med saken. Det var NHO som senere oppdaget Riksrevisjonens anmerkning mot Helsedirektoratet. De bestemte seg for at dette ikke burde gå upåaktet hen, og klaget Helsedirektoratet inn til Klageorganet for offentlig anskaffelse (KOFA).

Det skjedde 24. februar 2009.

 


KOFA tar saken

Når KOFA begynner å etterforske saken, viser det seg at konsulenten har mottatt langt mer penger enn de 360 000 kronene som er oppført i kontrakten. Konsulenten har jobbet med e-Reseptprogrammet fra juli 2006 og ut 2008.

I denne perioden har Helsedirektoratet betalt ham nesten tre millioner kroner for arbeidet som helse- og it-konsulent. KOFA fant ut dette når de begynte å spørre om å få oversikt over alle utbetalinger som var gjort til konsulenten. For å omgå reglene om å konkurranseutsette konsulentjobben, forlenget Helsedirektoratet avtalen med konsulenten for tre måneder om gangen - muntlig.

Det finnes derfor kun én skriftlig kontrakt. Forlengelsene Helsedirektoratet inngikk fortløpende, finnes det ikke noe skriftlige avtaler om.

KOFA er ikke tvil om at Helsedirektoratet har brutt lovverket om offentlige anskaffelser. Det strengeste KOFA kan gjøre, er å gi gebyr på inntil 15 prosent av en kontrakts verdi.
Ettersom det bare finnes en skriftlig kontrakt, må KOFA forholde seg til det.

I desember 2009 sendte det et forhåndsvarsel til Helsedirektoratet. KOFA slår fast at Helsedirektoratet er skyldig i ulovlig direkte anskaffelse.

Gebyret de får varsel om er på 12 prosent.

Helsedirektoratet får beskjed om at dersom de ikke har flere anmerkninger i saken, kommer KOFA til å fatte endelig vedtak i saken. Sykepleien vet at Helsedirektoratet ikke har anmerkninger.

KOFA skal nå gjøre et endelig vedtak. Om gebyret blir på 12 prosent, gjenstår å se.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen blåste i anbudsloven for å sikre at legene skulle ta i bruk dataprogrammet e-Resept. Når får han svi. Helsedirektoratet tar Kofas avgjørelse til etterretning. Fungerende divisjonsdirektør i administrasjonsdivisjonen, Margrethe Halvorsen opplyser til Sykepleien at direktoratet har nedsatt en prosjektgruppe som skal vurdere og iverksette tiltak for å lukke avvikene som Kofa og Riksrevisjonen har påpekt.

De umiddelbare tiltakene omfatter inngåelse av rammeavtaler på områder med stort volum; bedre oppfølging av krav til dokumentasjon samt å sikre tilgang til anskaffelseskompetanse.

 KOFA

Er et klageorgan for leverandører når det gjelder offentlige anskaffelser. KOFA behandler saker og vurderer om lovverket er brutt. KOFA behandler også saker om ulovlig direkte anskaffelser. Dersom disse sakene overstiger 500 000 kroner, kan KOFA gi gebyr opp til 15 prosent av kontraktens verdi. Med ulovlig direkte anskaffelse menes en anskaffelse som ikke er kunngjort i forhold til reglene om offentlig anskaffelser.

Mer om KOFA.  

 Tips:
Har din arbeidsplass nettopp inngått avtaler eller gjort storinnkjøp over 500 000 kroner? Finn ut om anskaffelsene har vært utlyst på www.doffin.no og søk i kunngjøringer. Dersom du ikke finner noe, kan det være at sykehuset eller kommunen din har skaffet seg varer og tjenester på ulovlig vis.
I denne perioden har Helsedirektoratet betalt ham nesten tre millioner kroner for arbeidet som helse- og it-konsulent.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse