fbpx Varsler rettssak om pensjon Hopp til hovedinnhold

Varsler rettssak om pensjon

På nytt skaper pensjonsreformen strid.
Arbeidstakerorganisasjonene varsler rettssak hvis regjeringens forslag til oppfølging av pensjonsavtalen i offentlig sektor blir vedtatt.

LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne er sterkt kritiske til regjeringens oppfølging av avtalen om tjenestepensjon og afp i offentlig sektor fra 2009, heter det i en felles høringsuttalelse.

Organisasjonene mener at flere av regjeringens forslag til oppfølging av avtalen går langt ut over det partene ble enige om i tariffoppgjøret i 2009. Da ble det blant annet understreket at opptjente brutto pensjonsrettigheter i offentlige tjenestepensjonsordninger er vernet av Grunnloven. Dette er ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til i det framlagte forslaget, mener organisasjonene.

 

Betydelige innsparinger

Samlet innebærer forslagene betydelige innsparinger og kutt.

En arbeidstaker som i 2015 går av på afp ved 62 år vil kunne få sin alderspensjon fra 67 år redusert med over 20 000 kroner i  året, bare på grunn regjeringens forslag til underregulering av alderspensjonsgrunnlaget i afp-tiden.

I dag får de som tar ut afp sitt pensjonsgrunnlag oppregulert med grunnbeløpet i folketrygden fram til alderspensjon ved 67 år. Regjeringen foreslår en underregulering med 0,75 prosent på samme måte som for ny regulering av løpende pensjoner. Organisasjonene avviser dette fordi det ikke har noe grunnlag i avtalen.

- Jeg håper regjeringen tenker om igjen, og justere sitt forslag. De ikke bare tøyer avtalen, men går ut over den i forsøk på å få til noe de ikke fikk i forhandlingene, sier Unio-leder Anders Folkestad.

 

Til domstolen

Organisasjonene ønsker at man legger seg så tett opp til dagens tjenestepensjonsordning som mulig der avtalen ikke sier noe konkret og at endringene må ligge innenfor grunnlovsvernet.

Dersom forslaget fra regjeringen legges fram for Stortinget og vedtas vil det åpenbart bli prøvet for domstolene, sier organisasjonene i sitt felles høringssvar.

Forslaget går langt ut over det partene ble enige om i tariffoppgjøret i 2009.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.