fbpx - Ikke bare en bygningsmasse Hopp til hovedinnhold

- Ikke bare en bygningsmasse

- Med Aker sykehus forsvinner ikke bare en bygningsmasse. Det er et sterkt faglig miljø med høy effektivitet som vil bli borte. Det vil ta lang tid å bygge opp noe tilsvarende et annet sted.

Operasjonssykepleier Anne Ueland og anestesisykepleier Lill Karin Berg har sett seg lei på de som har betegnet Aker som "bare en bygningsmasse". De er skuffet over at tidsskriftet Sykepleien på lederplass skrev at de ansatte ikke burde klamre seg til en bygning så lenge det er behov for deres arbeidskraft i samme by.

- Vi reagerer på at man tar så lett på det som er blitt bygd opp her over så mange år. Aker sykehus har holdt sine budsjetter og kan vise til svært fornøyde pasienter. VI er riktignok et lite sykehus, men nettopp det har gjort at vi samarbeider svært godt på tvers av avdelingene - til beste for pasientene, mener Ueland og Berg.

De viser til at Aker har levd med nedleggelsesspøkelset i svært mange år. Først røk barneavdelingen, så fødeavdelingen og gynekologisk avdeling. Det har vært en tøff belastning for de ansatte å vite at sykehuset stykkevis ble borte.

Men utviklingen var slett ikke entydig.
- Det er også blitt bygget mye nytt på Aker de siste årene. Da Vinci stuen, der det foregår robotassisterte operasjoner, er en av de mest avanserte i landet. En helt ny operasjonsstue åpnes snart. Nytt avansert utstyr er tatt i bruk. Alt dette gjør det vanskelig å forstå at det er formålstjenlig å stenge et så godt tilbud, mener Berg og Ueland.

Mest redd er de for at selve "Aker-kulturen" vil forsvinne og at miljøet splittes opp.
- Løpet ser ut til å være kjørt. De ansatte er resignert. Mange politikere i Oslo bystyret støttet oss i utgangspunkt, men er nå påfallende tause. Det er trist, mener de to sykepleierne.

- Vi skjønner at vi som ansatte bør være fleksible. Det er ikke umulig at OUS kan bygge opp nye, gode fagmiljøer. Men vårt poeng er at det tar lang tid til å bygge opp et faglig miljø slik vi har det på Aker.    

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse