fbpx Avlyser ikke ammingen Hopp til hovedinnhold

Avlyser ikke ammingen

- Amming har ingen helseeffekt, sier forsker Sven Magnus Carlsen. - Veldig rart hvis morsmelk ikke er bedre enn kunstig fremstilt erstatning, sier jordmorleder.

- Effekten av amming på barns helse må være overdrevet, uttalte forsker Sven Magnus Carlsen til Dagsrevyen på NRK i går.

Han er professor i klinisk anvendt forskning ved NTNU i Trondheim, og viste til nye studier.

- Det ser ut som det er en felles bakenforliggende faktor i fosterlivet som både påvirker barnets helse og som påvirker mors ammeevne, påpekte han overfor NRK.

- Det betyr at det ikke er ammingen eller morsmelken i seg selv som påvirker barnets helse.

 

Morsmelk best

Det har Eva Sommerseth, leder i Jordmorforbundet NSF, vanskelig for å tro.

- Jeg har ikke lest forskningen Carlsen viser til, sier hun.

- Men uansett tror jeg morsmelk er den beste ernæringen basert på de kunnskapene vi har i dag. Ikke bare fordi den har et maksimalt næringsinnhold, men også fordi den er lettvint, spesielt laget til barnet og fremmer nærhet.

Hun viser til forskning som viser at det nyfødte barnet gjenkjenner morens kropp. Når det blir lagt til brystet, blir det rolig og trygt.

- Amming fremmer tett kontakt mellom mor og barn, sier hun.

 

Ikke gode nok

- Carlsen mener ammeentusiastene er forelsket i hypotesene sine og derfor har svekket dømmekraft?

- Kritiske spørsmål skal alltid stilles, mener Sommerseth.

- Det er mye man ikke er nok kritisk til. Men jeg synes det Carlsen selv sier ikke er godt nok begrunnet i lys av erfaringskunnskapen vi har. Norge er på verdenstoppen i amming. Det virker rart å angripe en så forankret praksis. All den litteraturen jeg kjenner til, viser at fordelene med amming er større enn ulempene.

- Mange mener det er for stort ammepress?

- Jeg synes vi skal vurdere hvordan vi prøver å motivere kvinner til å amme. Vi er ikke dyktige nok til å nyansere. Det bør være et positivt press, men det er ikke tvil om at det oppleves som et nederlag ikke å få det til. Vi kan ikke ha det sånn at de som ikke får til ammingen opplever at de ikke er gode nok. Her har vi jordmødre noe å jobbe med, sier Eva Sommerseth.

Kritiske spørsmål skal alltid stilles.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse