fbpx Vil samordne hjelp til barn og unge Hopp til hovedinnhold

Vil samordne hjelp til barn og unge

Barn og unge med langvarige og sammensatte behov for hjelp fra ulike offentlige instanser, skal ha rett til en personlig koordinator, foreslår offentlig utvalg.

Utvalget har vært ledet av Lars Erik Flatø, administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. I rapporten NOU 2009:22 blir det fremmet 15 forslag til ulike tiltak som kan gi et bedre koordinert tilbud fra det offentlige hjelpeapparatet til utsatte barn og unge.

 

Gjelder mange

Utvalgets forslag omfatter et betydelig antall barn og unge. Ifølge utvalgslederen mottar i dag 4 prosent av alle under 18 år tjenester fra barnevernet, og 8 prosent av barn og unge har behov for hjelp for psykiske vansker. Videre har mer enn 7 prosent av grunnskoleelevene spesialundervisning etter enkeltvedtak, og en tredel av elevene i videregående skole dropper ut.

- Den personlige koordinatoren skal ha klare forpliktelser overfor tjenestemottaker, blant annet hjelpe til med utformingen av søknader og eventuelle klager og anker til andre tjenesteytere. Og koordinatoren bør gis myndighet overfor samarbeidsinstansene, sa Flatø da han presenterte utvalgsinnstillingen.

 

Styrket tilbud

Utvalget ønsker at barn og unge med psykiske vansker skal få bedre hjelp der de bor, og vil derfor ha inn en egen bestemmelse i kommunehelseloven som pålegger kommunene å etablere tilbud for psykisk helse.

Utvalget foreslår også en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene.

Innstillingen vil bli sendt ut på høring før regjeringen vil vurdere reformforslagene.

 

Last ned hele rapporten her.

8 prosent av barn og unge har behov for hjelp for psykiske vansker.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse