fbpx Ahus vil kutte 40 årsverk Hopp til hovedinnhold

Ahus vil kutte 40 årsverk

Ahus må spare rundt 360 millioner i 2010. Nedskjæringene vil ikke gi oppsigelser, men vikarene må vekk i sykepleiedivisjonen.

Torsdag vil styret i Ahus vedta budsjettet for 2010. I høst ble det klart at dette året har gitt et underskudd på 200 millioner. I tillegg kommer utgifter (60 millioner) pluss tap av inntekter (100 millioner) til å kreve innsparinger på til sammen cirka 360 millioner neste år.

Divisjonsdirektør Janne Sonerud har vært forberedt på nedskjæringer. Siden i sommer har divisjon for sykepleie i samarbeid med de tillitsvalgte jobbet med tiltak som kan gi de påkrevde besparelsene i 2010.

 

- Ekstremt krevende

Sonerud understreker at den økonomiske situasjonen er ekstremt krevende for lederne og de tillitsvalgte, og vil selvsagt merkes av de ansatte.

- Omstillingsprosessen sykehuset står overfor som følge av budsjettkuttene blir en utfordring, men godt samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte gjør at vi tror vi kan få dette til på en forsvarlig måte.

Blir budsjettforslaget vedtatt, må sykepleiedivisjonen kutte bemanningen med 40 årsverk. Det omfatter både sykepleier- og hjelpepleierstillinger samt kontorstillinger.

- Jeg kan si med nesten hundre prosents sikkerhet at vi ikke skal si opp fast ansatte. Men vi reduserer bruken av vikarbyråer kraftig, sier opp vikarer og lar være å besette faste stillinger som er ubesatt.

Sonerud forteller at en sykepleier fra vikarbyrå koster 25 prosent mer enn en ansatt, så reduksjon av bruken vil merkes på budsjettet. Men divisjonen må fortsatt bruke vikarer i ferieperioder.

 

Bekymret

Foretakstillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund, Kai Øivind Brenden, etterlyser en klarere plan når 40 medarbeidere forsvinner. Han minner om Arbeidstilsynets pålegg til sykehuset, der misforholdet mellom oppgaver og ressurser for å løse dem bes rettet opp.

- Vi løper for mye, men nå skal vi løpe enda fortere. Innsparingene betyr færre på hver vakt.

Brenden frykter konsekvensene både for de ansatte og pasientene. Han påpeker at pasientene blir dårligere og har flere diagnoser. Det er behov for tilstrekkelig og kompetent personell.

- Det aller mest alvorlige er at vi kanskje ikke rekker å gjøre de livsviktige observasjonene av den enkelte pasient.

 

Gjør portørjobber 

Brenden mener sykepleierne på Ahus i tillegg avlaster annet personell som mangler, ved at de for eksempel bruker tid på å trille pasienter til og fra undersøkelser.

- Med mindre personell kan man ikke løse alle oppgaver. Ledelsen ved de forskjellige divisjonene bør ta initiativ til å iverksette prosesser for å klargjøre hvilke oppgaver som skal bortprioriteres. Hvis ingen tar grep om dette, blir det opp til den enkelte sykepleier på vakt hva man skal gjøre og ikke gjøre. Det må være klart hvordan vi skal jobbe, sier Brenden.

 

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse