fbpx Sniker seg til et stikk Hopp til hovedinnhold

Sniker seg til et stikk

Frykten for svineinfluensa øker. Det kan være årsaken til at enkelte prøver å snike i køen.

I følge NRK er det de eldre og unge med god økonomi som er verstingene. Helsesøstre, leger og legesekretærer blir skjelt ut av nordmenn som selv mener de bør få vaksine uten at de tilhører en risikogruppe.


Uetisk

Leder i Seniorsaken, Harry Martin Svabø, synes ikke noe om sniking.

- Når man ser på insidensen hos eldre, er det ingen grunn til at de skal snike i køen. Det finnes ingen gode faglige begrunnelser for at de skal være bekymret for svineinfluensaen, sier Svabø.

Han synes heller ikke yngre pengesterke grupper skal snike.

- Det er etisk slett oppførsel. De som sniker, enten de er eldre eller unge, skusler med en god prioritering. Det er ikke bra dersom sniking fører til at de som trenger vaksinen mest, blir fortrengt av andre, sier han.


Mange henvendelser

Leder av Landsgruppen av helsesøstre NSF, Astrid Grydeland Ersvik, kjenner til problemet.

- Vi får mange henvendelser fra helsesøstre om dagen. Med sterkere statlig styring hadde det kanskje blitt litt mindre forvirring. Det er store variasjoner fra sted til sted om hvordan vaksinearbeidet organiseres. Det er heller ikke helt klart hvem som har ansvaret for oppgavene som skal gjøres. Mange steder mangler de blant annet systemer for å sile risikogruppene, sier hun.


Kommer til å evaluere

Ersvik sier de tar imot alle innspill de får fra helsepersonell ute i kommunene.

- Vi kommer til å lage en evaluering som vi vil ta opp med helsemyndighetene. Vi ønsker imidlertid ikke å skape mer forvirring, sier hun.

Mer informasjon om svineinfluensa får du hos Helsedirektoratet

 

Lesernes dom

På Sykepleiens nettside har vi spurt leserne følgende spørsmål: Er tiltakene for å begrense svineinfluensaen godt nok organisert?

I skrivende stund, sier 63 prosent nei. 33 prosent mener organiseringen er bra, mens fire prosent svarer vet ikke.

 

Fakta om risikogruppene

B1. Gravide i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med risiko for alvorlig sykdomsforløp* kan vaksineres etter nærmere vurdering av sin lege.

B2. Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp* i alderen 6 måneder - 64 år. Ved begrenset mengde vaksine, anbefales at de yngste vaksineres først.

B3.Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp* i alderen 65 år og eldre. *Personer med følgende tilstander anses å ha økt risiko for alvorlig sykdomsforløp:

  • kroniske luftveissykdommer (inkludert astma med behov for stadig legemiddelbehandling eller innleggelser), spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt. Ukomplisert høyt blodtrykk regnes ikke som risiko
  • nedsatt forsvar mot infeksjoner, uansett årsak
  • diabetes mellitus type 1 eller 2
  • kronisk nyresvikt (GFR
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
  • Gravide

Helse- og omsorgspersonell

Vaksinetilbud til helsepersonell bør bli gitt i følgende rekkefølge:

H1. Frontlinjepersonell som skal ta imot, undersøke eller behandle pasienter som har akutt sykdom som kan være influensa, for eksempel personell ved legevakter og fastlegekontorer, ambulansepersonell og en del personell i sykehusene.

H2. Helse- og omsorgspersonell det kan bli kritisk mangel på ved økt sykefravær (for eksempel personell ved intensivavdelinger, sykehjem eller apotek) etter kommunenes og helseforetakenes egne prioriteringer. Veiledning i prioritering er gitt i pandemiplanveilederne for kommuner og helseforetak.

H3. Annet helse- og omsorgspersonell

Det anbefales at vaksinering starter samtidig av gruppene B1, B2, H1 og H2. Når disse gruppene er vaksinert, går man videre til gruppene B3 og H3. Kommuner og sykehus som har tilstrekkelig vaksine, kan vaksinere alle samtidig.

Kilde: Helsedirektoratet.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse