fbpx Psykiske vansker mer utbredt enn antatt Hopp til hovedinnhold

Psykiske vansker mer utbredt enn antatt

7 prosent av barn i småskolealder har en eller annen form for psykisk lidelse. Angstproblemer er den psykiske vansken flest barn strever med i småskolen.

Det viser tall fra prosjektet "Barn i Bergen" som ble presentert av avdelingsdirektør Marit Rognerud ved Folkehelseinstituttet under Nasjonal konferanse om psykisk helse i Oslo i dag.

I forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse på 1990-tallet var ett av målene at tilbudet til barn og unge skulle oppjusteres til å dekke 5 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen.

- Tall fra "Barn i Bergen" viser at forekomsten av psykiske vansker hos barn ligger rundt 7 prosent i småskolealderen, godt over det anslaget myndighetene la til grunn for utbyggingen av tilbudet til denne gruppen, ifølge Rognerud.

 

Gutter mest utsatt

Prosjektet "Barn i Bergen" startet i 2002 og er en av de mest omfattende undersøkelser av barns psykiske helse og utvikling som er satt i gang. Undersøkelsen omfatter barn i Bergen født i perioden 1993 -95, hvor man vil følge tre årskull fra småskolealder til ungdomstiden. Prosjektet vil bli avsluttet 2011/12.

Resultatene så langt viser at det er dobbelt så mange gutter som jenter som har psykiske helseproblem i småskolealderen. Kjønnsforskjellene er størst i forhold til atferdsvansker og oppmerksomhetsvansker. Angstproblem er derimot likt fordelt mellom jenter og gutter.

Mange barn som hadde rett til psykisk helsehjelp var ikke i kontakt med hjelpeapparatet da undersøkelsen startet. Dette gjaldt først og fremst barn med angst.

 

Følelsesmessige vansker

Resultatene fra andre runde av undersøkelsen viser at omtrent halvparten av barna som hadde tegn på vansker i første runde, ikke lenger hadde disse vanskene tre år seinere.

Samtidig er det en økning av barn med tegn på følelsesmessige vansker. Denne økningen ser man særlig blant jenter, hvor det er tre ganger flere jenter med denne typen vansker i alderen 11-13 år sammenlignet med alderen 8-10 år.

Dobbelt så mange gutter som jenter har psykiske helseproblem i småskolealderen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse