fbpx Barnevernet skal bekrefte meldingen Hopp til hovedinnhold

Barnevernet skal bekrefte meldingen

Barneminister Anniken Huitfeldt poengterer at når sykepleierne sender melding til barnevernet, skal de få vite om det blir satt i gang undersøkelsessak.

I temaet "Sykepleiere melder ikke vold mot barn" i Sykepleien 13/09 kom det fram at mange sykepleiere svikter meldeplikten sin. Helsesøstre vegrer seg for å melde til barnevernet fordi de har erfart at meldingene ikke følges opp.

 

Må melde tilbake
Men fra 1. juli fikk barnevnet såkalt tilbakemeldingsplikt etter en lovendring.

Alle som sender melding til barnevernet, skal få en tilbakemelding som bekrefter at meldingen er mottatt.  Kommer meldingen fra en som er omfattet av opplysningsplikten, for eksempel en sykepleier, skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt barnevernet har startet undersøkelsessak.

 

- Sykepleierne er viktige
Barneminister Anniken Huitfeldt har poengtert denne nye plikten i et innlegg i Sykepleien 14/2009. Der viser hun til at sykepleiere er viktige i arbeidet med å avdekke vold og omsorgssvikt.

Men hun vet at mange kvier seg for å melde og peker på statsitikk fra Statistisk sentralbyrå:

6 prosent av undersøkelsessakene i barnevernet kom i gang på grunnlag av bekymringsmeldinger fra helsestasjon. Det tilsvarende tallet fra lege/sykehus er 5 prosent.

 

Huitfeldts innlegg finner du til høyre under "Dokumenter" med tittel "Opplysningsplikten til barneverntjenesten".

 

 

 

 

 

Alle som i sitt arbeid møter barn og unge må reagere når noen av dem trenger hjelp.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse