fbpx Vil ha nasjonalt helseregister Hopp til hovedinnhold

Vil ha nasjonalt helseregister

Helseforetakene sier ja til utvidet tilgang på pasientopplysninger innen helseregionen. Men helst ville de hatt et nasjonalt register på tvers av helseregionene,

De regionale helseforetakene er samstemte i at lovendringen i helseregisterloven og helsepersonelloven er til det bedre. De er positiv til at det blir lempet på de juridiske grensene for utveksling av pasientopplysninger.

I en felles høringsuttalelse slår Helse SørØst fast at lovendringen vil gi en bedring i forhold til informasjonssikkerhet, personvern og tilgjengelighet. Men helt fornøyd er de ikke fordi «lovendringen ikke går langt nok for å tilrettelegge for at tilgjengelighet til pasientinformasjon kan varetas i et sentralt helseregister, og for tilgang på tvers av helseregionene.»

- Ingen har samlet oversikt over relevant informasjon om en pasient. Ingen vet hvor slik informasjon finnes. Og det er umulig å framskaffe sikre, livsviktige opplysninger om allergier, medikamentbruk eller andre forhold som vil styrke pasientsikkerheten i en akutt situasjon. Dette vil redusere kvaliteten på informasjonen og dermed bidra til redusert pasientsikkerhet. Helse Sør-Øst ønsker derfor i stedet å opprette nasjonale, felles journaler som følger pasienten uavhengig av behandler, skriver Helse Sør-Øst.

Vil fjerne «sperrene»

Helseforetakene applauderer det de kaller nedbygging av forsinkende «sperrer» i utveksling av pasientopplysninger. Ifølge foretakene er lovendringen om felles tilgang på pasientopplysninger mer tilpasset virkeligheten og pasientens krav på et helhetlig behandlingsforløp. Tidligere var det utleverende helsepersonell som vurderte om vilkårene for å avgi hele eller deler av pasientjournalen var til stede.

Økt tilgang på pasientopplysninger krever gode sikkerhetsrutiner. De finnes ikke i dag. Men selv om Helse Bergen konstaterer at ikke «noen av de journalsystemene som brukes i sykehus i dag fullt ut dekker sikkerhetskravene som settes», så mener foretaket at lovendringen åpner for utvikling av nye løsninger som vil styrke informasjonssikkerheten.

Helse Bergen er også fornøyd med at et nytt «tilsynsorgan» ikke er nedfelt i regelverket.

- Det er problematisk nok at vi må forholde oss både til Helsetilsynet og Datatilsynet - det er ønskelig at disse kunne samordne seg, slik at det bare var ett tilsynsorgan i forhold til informasjonssikkerhet knyttet til helse- og personopplysninger.

Pasientinformasjon

Pasienten har rett til å reservere seg mot at hele eller deler av journalen blir tilgjengelig, i følge lovendringen. Dette er ikke helt problemfritt, ifølge Helse Bergen.

- Det er bra at pasienten skal informeres om sine rettigheter, men dette må gjøres på en slik måte at det ikke blir et omfattende byråkrati eller skremmer pasienten unødig om faren for at opplysningene kan komme på avveie. Dette støttes av Helse Sør Øst.

De mener at det er viktig å informere pasienten «om hvilke konsekvenser det eventuelt kan få for behandlingens kvalitet dersom pasienten benytter seg av reservasjonsretten eller benytter seg av adgangen til å få slettet hele eller deler av opplysningene».

Ingen har samlet oversikt over relevant informasjon om en pasient. Helse Sør-Øst

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse