fbpx Marie Aakre: – Pasienter bør spares for eksponering Hopp til hovedinnhold

Marie Aakre: – Pasienter bør spares for eksponering

Marie Aakre tror pasientene som deltar i sykehusseriene stort sett får en merbelastning. Hun tror ikke de vinner verken helse eller verdighet på å bli med.

Marie Aakre, leder av Rådet for sykepleieetikk, er i utgangspunktet skeptiske til slike serier.

- De fleste mennesker som oppsøker våre tjenester er i en sårbar situasjon der de bør skjermes fra andres blikk og innsyn, sier Marie Aakre.

Hun har ikke sett serien Sykehuset på TV 3. Men hun har fulgt med på debatten rundt serien. Sammen med leder for legeforeningens etiske råd og pasientforeningens leder, skrev hun brev til Sykehuset Buskerud da de skulle starte opptak til serien Jordmødrene.

I brevet står det blant annet: Den norske lægeforening, Rådet for legeetikk og Norsk Pasientforening har også tidligere gått sterkt imot denne typen «docu-soap» fra helseinstitusjoner. Prinsipielt mener undertegnede at både pasienter og helsepersonell bør spares for i det hele tatt å bli spurt om å delta i slike uoversiktlige og uforutsigbare prosjekter.

Vikarierende motiver

- Hvorfor er dette etisk vanskelig?

- Motivene fra media er naturlig nok folks interesse for helsetjenesten og den spenning og identifikasjon som skjer når vi ser på. Motivene for helseinstitusjonene kan ofte være vikarierende, for eksempel for å få et godt omdømme, for å vise fram kompleksitet og faglige fremskritt, for å åpne opp de lukkede rom for å styrke informasjon og forståelse. Egennyttemaksimering er ikke etisk høyverdig. Helsepersonells første hensyn skal være overfor pasienten. Vi er satt til å skjerme det fortrolige og det sårbare. Nettopp derfor har vi en egen profesjonsetikk.

 

Pasienten først

-Helsepersonell har stor makt i sine posisjoner og det er ikke lett å avslå forespørsler om å delta i TV-opptak når man samtidig er syk og avhengig av god helsehjelp. Samtykkearbeidet og ivaretakelse av autonomi og taushetsplikt tas ofte for lett på i slike situasjoner. Ringvirkningene av å bli fokusert i media er uoversiktlige og krevende både på kort og lang sikt, og har langt flere involverte parter enn man vanligvis tror. Det er etiske diskutabelt om pasienter overhodet bør spørres om å delta i sårbare avhengighetssituasjoner, sier Aakre.

- Hva bør helsepersonell som deltar i slike serier være klar over?

- At pasienthensynet skal veie tyngst. Lojalitet til arbeidsgiver eller media skal ikke settes foran. De bør være seg særlig bevisst på egen posisjonsmakt og egne motiv for å støtte slike initiativ. Det kan ligge store fristelser i å bli personlig fokusert for de ansatte. De bør grundig vurdere taushetspliktens rammer og intensjoner. De bør forstå at et ja ikke nødvendigvis er et frivillig, selvbestemt ja til å delta, råder hun.

- Hva tror du pasienten får ut av dette?

- Jeg tror pasienten stort sett får opplevelsen av merbelastning ut av dette. De kan få ekstra goodwill fra ansatte og ekstra oppmerksomhet fra noen, men i et helseperspektiv tror jeg verken de vinner helse eller verdighet på å delta, sier Aakre.


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse