fbpx Bra for pasientene? Hopp til hovedinnhold

Bra for pasientene?

Sykehuset får vist seg fram og tv-kanalen tjener penger. Hva pasientene får ut av å brette sykehistoriene sine ut som dokusåpe er mer usikkert, konkluderer to svenske forskere.

Marie Aakre er skeptisk

De to svenske forskerne, Jörgen Lundälv og Karin Fogelberg, har laget en kvantitativ innholdsanalyse av den svenske versjonen av Sykehuset. At både sykehuset og tv stasjonen får noe igjen for produksjonen, overrasket ikke forskerne. TV3 får høye seertall og dermed annonseinntekter.

Sykehuset får anledning til å vise seg frem som en spennende arbeidsplass. Forskerne er derimot mer usikre på hva pasientene får ut av å være med i slike serier. Her fant de ingen gode svar. Forskerne mener derfor det trengs flere studier rundt dette. De er imidlertid skjønt enige om at dette er en underholdningssjanger som er kommet for å bli.

 

Prestisjesykdommer

De svenske forskerne fant også at det er den akuttmedisinske virksomheten som får mest oppmerksomhet. Nesten 40 prosent av innslagene i svenske Sykehuset, kommer fra akuttmedisin. Barnemedisin, fødsel og kreft får også mye oppmerksomhet. Noen medisinske områder får ingen oppmerksomhet i det hele tatt. De trekker frem geriatri, revmatologi, dermatologi og psykiatri som eksempler.

 

Kjønnsforskjeller

Andre funn viser at menn dominerer mer i serien enn hva som er faktum i virkeligheten. I den svenske serien er 82 prosent av legene menn. I virkeligheten utgjør mennene 59 prosent av de svenske legene. Når det gjelder sykepleiere er 35 prosent menn, mens den svenske virkeligheten viser at mennene kun utgjør 10 prosent av alle sykepleiere.

 

Mangler kritisk innhold

Forskerne peker videre på at serien mangler kritisk granskning av feilbehandlinger og andre slags problemstillinger som er aktuelle i helsevesenet.

- Pasientene skildres som takknemlige helsekonsumenter som i alle ledd har fått den aller beste behandling. Pasientsikkerheten fremstilles som trygg, og ingen av dem som medvirker i serien sier noe kritisk om sin arbeidsplass eller helsevesenet som sådan, ifølge analysen.

Forskerne mener at enhver overlege må kunne svare på følgende spørsmål før de inngår avtale med mediene om å slippe tv-kameraer inn på avdelingen: «Hva har pasientene å vinne på tv-kameraenes nærvær når de søker helsehjelp?»

Direktør på Ahus, Erik K. Normann sier sykehuset ikke får betalt av TV3, som lager den norske versjonen av Sykehuset fra Ahus. Han tror serien er viktig for å øke oppmerksomheten om sykdommer og ulike behandlingsalternativ. Normann mener slike serier viser helsearbeidernes hverdag på en god måte. Etter tre sesonger med Sykehuset er erfaringene og responsen stort sett positiv.

- En av de viktigste grunnene til at vi ønsket å delta i serien, var at vi ønsket å få frem helsearbeiderens rolle og dilemmaer de møter i hverdagen. Det synes jeg vi har klart. Pasientene har i all hovedsak vært meget positive. Mange har ønsket å være med i serien, og mange pasienter har henvendt seg til oss og ønsket å bli behandlet her etter å ha sett serien, sier Ahus direktøren.

 

Mange ville delta

De ansatte har ifølge direktøren i all hovedsak vært positive.

- Vi gikk mange runder på dette internt, både med tillitsvalgte og allmøter med ansatte før vi traff en endelig beslutning. Mange ansatte ønsket også å være med i serien.

Normann sier det var mange hensyn å ta før kameraene ble sluppet inn på sykehuset, spesielt i forhold til pasientvern og taushetsplikten.

- I tillegg var det viktig å vurdere nøye hvordan dette ville virke inn på de ansattes arbeidshverdag. Vi brukte god tid og involverte de ansatte på alle nivåer før vi bestemte oss for å delta, sier han.

- Hva bør helsepersonell som deltar i slike serier være klar over?

- Helsepersonell er profesjonelle i sitt møte med pasienten og alle forhold knyttet til pasientbehandling, så den delen var nok alle veldig klar over og godt forberedt på. Det som nok færre var forberedt på var virkningene av å bli eksponert over så lang tid, både i forhold til å bli gjenkjent og i visse tilfeller også bli utsatt for kritikk fordi man har valgt å eksponere seg selv og yrket sitt. Det har likevel vært mest positiv omtale. Mange opplevde å få ros for å ha bidratt til oppmerksomhet om viktige fagområder.

 

Skikkelig og gjennomtenkt

- Hvilken avtale har dere gjort med TV3?

- Det ble utarbeidet særskilte retningslinjer i forbindelse med serien. Avtalen innebærer blant annet at en egen kvalitetssikringsgruppe godkjente hver eneste episode før den ble sendt, og kunne si ifra om enkeltsituasjoner eller hendelser som måtte redigeres vekk. Avtalen innebærer også at Ahus har alle rettigheter til serien. Ikke noe kan på noe tidspunkt vises uten at det er godkjent av oss, sier han.

Linda Glomlien i TV3s informasjonsavdeling  sier at TV3 har fulgt veldig strikte regler og rutiner for å beskytte pasientene. Det er legene og sykepleierne som avgjør om en pasient skal spørres om å medvirke. Det er også de som først spør en pasient om de ønsker å la seg filme. Er pasienten mindreårig, er det foreldrene som gir tillatelse.

Pasienten har alltid rett til å angre gitt samtykke, også i ettertid - og da tas den delen der pasienten er med bort. Ansvarlig lege eller virksomhetssjef har rett til å nekte filming på en avdeling, eller av pasient på grunn av privatliv og taushetsplikt- årsaker. Før programmet sendes, godkjenner sykehuset programmet. Det gjøres for å sikre pasientens integritet.

- Har dere noen betenkeligheter med å lage slike serier?

- Det har selvfølgelig vært svært viktig for oss å gjøre dette på en skikkelig og gjennomtenkt måte. TV3, produksjonsselskapet Limelight og Ahus har samarbeidet tett underveis i hele produksjonen for å kunne skape et program som ivaretar alle parter på best mulig måte.

 

Personalet i sentrum

- Er dette etisk vanskelig?

- Fokuset i Sykehuset har først og fremst vært å følge sykehusets personale, men pasientene er naturligvis en del av en slik serie og etiske drøftelser om hvordan dette skal gjøres er dermed på sin plass. Det er selvfølgelig viktig for TV3 at pasientene ivaretas på best mulig måte, og vi mener at rutinene og samarbeidet med sykehuset har vært så gode at dette har gått relativt smertefritt, sier Glomlien.

I snitt var det i overkant av 117 000 seere som fulgte Sykehuset hver dag fra mandag til torsdag denne sesongen. TV3 har sendt tre sesonger med serien Sykehuset. Det er foreløpig ikke planlagt noen ny sesong.

.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse