fbpx - Vi ønsker et nasjonalt kompetansesenter Hopp til hovedinnhold

- Vi ønsker et nasjonalt kompetansesenter

Helsesøsterne ønsker et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Et forslag er nå sendt til helse- og omsorgsministeren.

- Det er behov for systematisk kompetanseutvikling. Slik det er i dag er det tilfeldig hvilke metoder og tiltak som innføres og benyttes. Vi har dessuten et ønske om at vi selv skal stå for utviklingen av egen tjeneste, og at dette ikke utføres av utenforstående aktører, sier leder i Landsgruppen av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik, til Sykepleien.

Tverrfaglig prosjektgruppe

Ideen og en planskisse for opprettelse av et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe med representanter for de såkalte skal - tjenestene innenfor nettopp helsestasjons- og skolehelsetjenesten (helsesøster, jordmor, lege og fysioterapeut), samt barneleger i spesialhelsetjenesten.  

Senteret skal være tverrfaglig bemannet.

- Det skal være nært knyttet til utdannings- og forskningsmiljøer. Fagfolk finnes jo innenfor alle de ulike profesjonene i gruppen, men et senter kan bidra til å systematisere og samkjøre utviklings- og kompetansearbeid og forskning. I Oslo pågår nå et tverrfaglig prosjekt for å utvikle et felles fagsystem for bydelene når det gjelder elektronisk journalsystem, sier Grydeland Ersvik.

Godt bidrag til samhandlingsreformen

Forslaget er oversendt helse- og omsorgsministeren, i tillegg til at det er forelagt en rekke brukerorganisasjoner, helsedirektoratet og andre aktører. Tilsutningen til forslaget er bred blant disse. 

- Det er veldig positivt at dette er et tverrfaglig forslag, som de ulike profesjonene har gått sammen om. Vi mener at et nasjonalt senter kan fungere som et vesentlig bidrag til oppfølging av intensjonene i samhandlingsreformen. Nå håper vi at det er noen politikere som tar ballen, og realitetsoppfølger forslaget, sier Astrid Grydeland Ersvik.

Prosjektgruppen bak forslaget består av:

  • Landsgruppen av helsesøstre NSF
  • Norsk Sykepleierforbund
  • Den norske jordmorforening
  • Jordmorforbundet NSF
  • Norsk samfunnsmedisinsk forening
  • Norsk Barnelegeforening
  • Norsk Fysioterapiforbund
  • Fylkesmannen/ Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Slik det er i dag er det tilfeldig hvilke metoder og tiltak som innføres og benyttes.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse