fbpx Turnusskift - men ikke for nattevakter Hopp til hovedinnhold

Turnus­skift - men ikke for nattevakter

Arbeids- og sosialkomiteen støtter regjeringens forslag om å likestille tredelt turnus med skiftarbeid. - På høy tid, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann, men er svært skuffet over at komiteen holder rene nattvaktstillinger utenfor ordningen.

Siden 1994 har Norsk Sykepleierforbund kjempet for at tredelt turnus skal likestilles med mannsdominerte yrkers skiftarbeid. Og i 1996 uttalte Likestillingsombudet at dagens ordning " innebærer en indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn, og derfor anses å være i strid med likestillingsloven."

Nå har Stortingets arbeids- og sosialkomite, med unntak av Høyre, sagt ja til å redusere arbeidstida for arbeidstakere i tredelt turnus avhengig av belastningen i selve turnusen. Flertallet i komiteen støtter Skift/turnus-utvalgets forslag med en gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid for arbeidstakere i tredelt skift- og turnusarbeid, men at det kreves at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag.

Konkret innebærer forslaget at for hver nattetime får den ansatte 15 minutter redusert arbeidstid per time. Hver søndagstime gir 10 minutter redusert arbeidstid per time.

Forslaget skal opp til endelig behandling i Odelstinget 5. juni.

 

Rene nattevaktstillinger

Komiteen ønsker derimot ikke å innlemme rene nattevaktsstillinger i ordningen. Dette til tross for at flere høringsuttalelser har understreket at denne type stillinger bør få kompensasjon for belastningene med utført arbeid på natt og på søndag.

I begrunnelsen viser komiteen til at de helsemessige ulempene ved nattarbeid er gjenstand for forskning, og "at det er behov for å arbeide videre med spørsmål knyttet til nattarbeid/ubekvemme arbeidstidsordninger og helsebelastninger."

Lisbeth Normann reagerer på at rene nattvaktstillinger ikke får redusert arbeidstid.

- Skift/turnus-utvalget var tydelig på de helsemessige konsekvensene av å jobbe natt. Da er det underlig og bekymringsfullt at natte vaktene ikke tas med. Vi frykter også at arbeidsgiver vil utnytte dette når turnusene skal lages, sier Normann.

- På hvilke måte?

- I helsesektoren organiseres turnus rundt deltid ved å bruke faste kvelds- og nattevaktstillinger i kombinasjon med todelt turnus, og også i kombinasjon med tredelt turnus. Ved å ha høy andel små stillinger er det lettere å få turnusen til å gå opp da det blir flere å fordele de ubekvemme vaktene på og at deltidsansatte lettere kan trå til når det er behov for ekstra arbeidskraft.

Normann er bekymret for at den nye ordningen kan stimulere til mer deltid ved at virksomhetene velger å gå bort fra tredelt turnus for å spare ressurser.

- Ved å inkludere nattevaktstillinger, gir man derimot virksomhetene et incentiv til å organisere arbeidet på en ny måte, i retning av hele stillinger i tredelt turnus, mener Lisbeth Normann.

Behov for å arbeide videre med spørsmål knyttet til nattarbeid/ubekvemme arbeidstidsordninger og helsebelastninger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse