fbpx Samhandlingsreformen legges fram 19. juni Hopp til hovedinnhold

Samhandlingsreformen legges fram 19. juni

Ett av målene med den nye helsereformen er å få mer helse ut av hver krone ved at flere pasienter behandles utenfor sykehusene. På fredag får vi vite hvordan.

Utgiftene til helseformål har eksplodert de siste årene. I fjor brukte vi 60 milliarder mer på helsetjenester enn vi gjorde for seks år siden.

- Dette kan ikke fortsette, ifølge helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Han har hovedansvaret for arbeidet med den nye helsereformen som blir lagt fram i en stortingsmelding 19. juni.

 

Flere oppgaver til kommunene

Ulike studier viser at 400 000 liggedøgn ved norske sykehus kunne vært spart i fjor. Det utgjør 10 prosent av alle liggedøgn ved somatiske sykehus. Bare dette ville gi en besparelse på 800 millioner kroner ifølge regjeringens beregninger.

Samhandlingsreformen legger derfor opp til at flere helsetjenester skal gis nærmere der pasienten bor. Dette gjelder spesialiserte helsetjenester så vel som forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging av kronisk syke og eldre.

Dette innebærer blant annet at oppgaver skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

 

Opposisjonen på banen

Opposisjonspartiene på Stortinget har for lengst gått ut med krav til den nye helsereformen.

KrF ønsker blant annet å øke sykehusenes grunnfinansiering på bekostning av stykkpristilskuddene. Partiet har foreslått å redusere stykkprisandelen fra 40 til 30 prosent og tilsvarende øke grunnfinansieringen til 70 prosent.

Høyre krever at samhandlingsreformen må inneholde en forpliktende plan med konkrete mål for å ruste opp den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Partiet ber også regjeringen legge fram en plan for hvordan den vil sikre større og mer robuste kommuner, som er i stand til å gi brukerne et bedre helsetilbud.

 

Helseministeren taus

Overfor NTB ønsker helseminister Bjarne Håkon Hansen ikke å kommentere innspillene fra opposisjonen før stortingsmeldingen legges fram på fredag.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse