fbpx Frykter for pasient-sikkerheten Hopp til hovedinnhold

Frykter for pasient-sikkerheten

Mangel på investeringsmidler til medisinskteknisk utstyr kan få negative konsekvenser for pasienter og ansatte.

Utstyret er så gammelt at det vil oppstå en betydelig risiko for redusert kvalitet i pasientbehandlingen, mener styret i Oslo universitetssykehus HF.

Bekymringen kom frem på det siste styremøtet i helseforetaket.

Mangler midler
NSF foretakstillitsvalgt Arnhild Hage uttrykker det slik:

- Det er veldig stor bekymring om dette fordi investeringsrammene ikke er store nok til å dekke minimumsbehovet.

Det medisinsk teknisk utstyret i helseforetaket skal være opptil 12-13 år gammelt. Ifølge Europeisk bransjenorm blir slikt utstyr utdatert etter 10 år 

Budsjettavvik
Et stort budsjettunderskudd i det nye helseforetaket vekker også bekymring.

Allerede etter første tertial varsler administrerende direktør Siri Hatlen et årsresultat på minus 250 millioner kroner, noe som står i grell kontrast til eierens (Helse Sør-Øst) krav et begrenset underskudd på minus 15 millioner kroner.

Stor arbeidsbyrde
Økt effektivitet og gevinstrealisering er blant hovedmålene for sammenslåingen av Oslosykehusene (Ullevål, Rikshospitalet og Aker) til gigantforetaket Oslo universitetssykehus.

Nå blir direktør Hatlen bedt om å finne nye innsparingstiltak for å oppnå budsjettbalanse. Flere kutt vil øke faren for ytterligere belastninger på sykepleierne. De utgjør den største yrkesgruppen i helseforetaket.

-  Mange strekker seg svært langt for å imøtekomme pasientenes behov. Det er klart vi er bekymret for arbeidsbyrden deres, sier Arnhild Hage.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse