fbpx Sykepleiere markerer Sykepleierdagen Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere markerer Sykepleierdagen

I dag - 12. mai - blir den internasjonale sykepleierdagen markert over hele verden. Tema i årets markering er nyskaping.

Den internasjonale sykepleierdagen er en dag hvor sykepleiere over hele verden feirer sykepleieyrket og vil vise verden viktigheten av deres arbeid. Dagen ble første gang arrangert i USA i 1965.


Global utfordring

- Innovasjon, eller nyskaping, som er årets tema omfatter mye mer enn høyteknologi, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lisbeth Normann.

- Det handler vel så mye om å møte lokale utfordringer og å gjøre en innsats for å nå viktige, prioriterte helsemål. Nyskapende løsninger fra sykepleiere representerer et vitalt element i innsatsen for å ta fatt på dagens og fremtidens globale helseutfordringer - som aldrende befolkninger, hiv/aids, tuberkulose, malaria, fattigdom, utilstrekkelige ressurser og mangel på arbeidskraft. Behovet for innovative løsninger har aldri vært større enn nå når helsetjenestemiljøer over hele verden strever for å tilby rettferdige, trygge og effektive helsetjenester, og på samme tid holde kostnadene nede, sier Normann.

 

Over hele landet

NSFs fylkeslag markerer den internasjonale sykepleierdagen med forskjellige arrangement og stands over hele landet.

I Oslo blir dagen markert med et Symposium for sykepleieforskning og fagutvikling. Dette i samarbeid med fagmiljøene fra Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Ved Akershus universitetssykehus er det satt sammen et variert program med vekt på fag- og kompetanseutviklingsprosjektene som Divisjon for sykepleie ved sykehuset gjennomfører.

NSF Telemark og NSF Vestfold arrangerer en konferanse ved Høgskolen i Vestfold med blant annet tema riktig bemanning og kvalitet i pasientbehandlingen. Mens NSF Troms i sitt arrangement har fokus på kunnskapsbasert sykepleie og pasientsikkerhet. Sør-Trøndelag arrangerer fagseminar rundt samhandlingsreformen.

 

Den internasjonale sykepleierdagen ble første gang arrangert i 1965.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse