fbpx Språkperm på nett Hopp til hovedinnhold

Språkperm på nett

IKKE NORSK: Det er ikke sikkert denne lille karen forstår det norske ordet "blodprøve". Arkivfoto: Marit Fonn

Pain, dolore, bol, schmerz eller smerte? Det er ikke så lett å hjelpe noen som har det vondt hvis vedkommende ikke forstår hva du sier.  

Tekst: Susanne Dietrichson

"Språkpermen" er et nettbasert verktøy som er laget for å hjelpe helsepersonell i møte med fremmedspråklige pasienter. Nå er verktøyet fritt tigjengelig for alle via helsebiblioteket.no.

Privat initiativ

Ved hjelp av Språkpermen kan sykepleiere få oversatt ord og uttrykk som brukes ved barneavdelingen til tolv forskjellige språk. Ideen ble til ved Barneavdelingen på Lillehammer Sykehus i 2002, i en periode da mange av de innlagte var fremmedspråklige. Sykepleierne Anne Berit Klakegg Sundby og Hilde Petrovic som jobbet ved avdelingen følte språkproblemene på kroppen da de slet med å formidle enkle og dagligdagse beskjeder som for eksempel gjaldt ernæring og urinprøver. På privat initiativ og ved hjelp av språkkunnskapen til venner og bekjente, satte de opp en liste over de ordene og uttrykkene som ble mest brukt på avdelingen.

- Denne første fasen av prosjektet ble gjennomført med forsknings- og utviklingsmidler fra Sykehuset Innlandet, forteller fagutviklingssykepleier og barnesykepleier Kristin Bokerudstad som ble kontaktet av de to oppfinnsomme sykepleierne for videre samarbeid og idéutvikling. Sammen vant de tre prisen Årets sykepleier i Oppland i 2007 og ble i den forbindelse intervjuet i Sykepleien nr. 9-2007.

Mutimedia

I første omgang ble resultatet en perm på 110 sider, en side per ord hvorav hvert ord var oversatt til tolv språk med bilde. Permen bestod på dette tidspunket av laminerte ark, slik at de kunne vaskes med sprit og dermed hindre smittespredning.

- Vendepunktet kom i 2006 da vi fikk betydelige midler fra Sosial- og helsedirektoratet til videreutvikling av prosjektet. Vi kom i kontakt med Anne Trine Vold, sykepleier og på det tidspunktet ansatt ved Høgskolen i Lillehammer. Hun hadde uvurderlig kunnskap på hvordan vi skulle søke og av hvem. I tillegg fikk vi tilgang til mye verdifull kompetanse gjennom Media- og kommunikasjonsfagene ved høyskolen. I samarbeid med folk herfra kom vi frem til at et nettbasert verktøy var den beste løsningen, sier Bokerudstad, som er begeistret over at "Språkpermen " nå er tilgjengelig for alle på Helsebibliotekets nettsider.

Neste ledd i prosjektet er å legge inn lyd, slik at "Språkpermen" kan være til hjelp også i kommunikasjon med analfabeter. Denne videreutviklingen er allerede igangsatt og vil snart være klar for bruk.