fbpx Nei til hinkehelger Hopp til hovedinnhold

Nei til hinkehelger

Sykepleierne i Østfoldkommunen Halden reagerer kraftig på at kommuneadministrasjonen vil innføre fylkets dårligste arbeidstidsordninger.

1. mai i Halden ble en kraftig markering av hva helsepersonell i kommunen mener om kommuneledelsens forslag om ny turnus med fire ekstra helgevakter i året og 13 timers vakter.

Bak parolen «Nei til hinkehelger» gikk sykepleiere, hjelpepleiere og andre kommunalt ansatte helsearbeidere.

- Det er ikke en gjeng grådige, lønnsledende eller urimelige helsearbeidere som nå rasler med sablene. Dette er engasjerte ansatte som vil ha gode tjenester til beste for befolkningen, arbeidsvilkår som er forenlige med et familieliv og en jobb de kan stå i lenge, sier NSFs hovedtillitsvalgt Anne Mette Pettersen i Halden kommune.


Godkjenning

Kommunens ledelse har signalisert at den vil bruke styringsretten for å få gjennom de nye turnusordningen. Den har ikke vært villigtil å diskutere andre muligheter for å løse bemanningssituasjonen på kveld, natt og i helgene med tillitsvalgte.

NSF sitt innspill er at grunnbemanningen bør økes. Og hvis noen ønsker å jobbe ekstra helger, må de få kompensasjon for dette.

- Det gjenstår å se om den nye turnusen lar seg gjennomføre. Arbeidsmiljøloven tillater at en vakt kan være inntil 10 timer, og at det kan gis dispensasjon for inntil 12 timer. Så får vi se om Arbeidstilsynet vil godkjenne kommuneledelsens ønske om 13 timers vakter i helgene, sier Anne Mette Pettersen.

Selv kommer hun ikke til å skrive under på en turnus som utnytter de ansatte og dekker over behovet for flere sykepleiere.

 

Faste vikarstillinger

Arbeidsgiver begrunner innføringen av nye turnuser med at vikarer som tidligere har jobbet i små stillinger, tatt masse ekstravakter og jobbet flere helger etter hverandre, nå har fått fast ansettelse i større stillinger.

Nå skal også disse jobbe hver tredje helg. Derfor må helgejobbingen fylles opp av andre fast ansatte. Bare i løpet av det siste halve året har det blitt innvilget fast ansettelse av vikarer tilsvarende 48 årsverk. Dette som en konsekvens av arbeidsmiljøloven § 14.9 som krever at de faktiske behov for arbeidskraft skal legges til grunn for fast ansettelse.

- Det er bra. Likevel reagerer vi på at administrasjonen foreslår en felles løsning for alle turnusarbeidere. Selv avdelinger som får turnusen til å gå opp med jobb tredje hver helg, skal legge om driften, sier Pettersen.


Trussel

Hvis ikke tillitsvalgte og ansatte går med på den nye ordningen truer administrasjonen med at det vil komme «pytonturnus» med jobb hver annen helg.

- Da jeg begynte i sykepleien i 1991 jobbet vi hver fjerde helg, og Halden ble sett på som en foregangskommune. For ti år siden gikk vi over til hver tredje helg, og nå skal vi på nytt tvinges til å jobbe flere helger. Hovedtillitsvalgt blir ikke mindre skeptisk når administrasjonen i forbindelse med den nye turnusordningen håper å spare 8,5 millioner kroner. Dette skal skje ved å opprette en ressurspool med faste vikarer som kan benyttes der hvor behovet melder seg.


Ikke helsefremmende

At den enkelte skal jobbe mer på kveld, natt og i helgene legger ikke opp til en spesiell helsefremmende arbeidssituasjon.

- Det er for lengst dokumentert at turnusarbeid er helseskadelig. Da er det viktig at arbeidsgiver legger til rette for å redusere ulempene mest mulig. Nattarbeid er mest skadelig, det samme er lange vakter og kort hviletid. Også helgearbeid oppleves som svært belastende, sier Pettersen.

Kommunen velger å gå den motsatte vei.

 

Dårlig signal

Ifølge en rapport fra forskningsinstitusjonen Fafo er landsgjennomsnittet 9,4 sykepleierstillinger per 100 innbyggere over 80 år. I Halden er det bare 6,4 stillinger.

Kommunen har lenge slitt med å rekruttere sykepleiere, og har prøvd å løse dette gjennom blant annet å leie inn vikarsykepleiere fra Sverige.

- Dyr og dårlig løsning. Tenk nytt, oppfordrer Pettersen.

- Til tross for lav sykepleiermangel i kommunen, har det ikke vært lett for NSFs medlemmer å få hel stilling. I fjor måtte NSF gå til tvisteløsningsnemnda for å sikre at to av våre medlemmer i kommunen skulle få hel stilling, sier Anne Mette Pettersen.

- Det er ikke slik man rekrutterer.
Det er ikke en gjeng grådige, lønnsledende eller urimelige helsearbeidere som nå rasler med sablene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse